Diesspreker Rory Wilson ziek, ecoloog David Coomes vervangt hem

De Britse plantenecoloog David Coomes neemt de honneurs waar.
David Coomes. Foto: University of Cambridge

Rory Wilson, een pionier in het zenderen van wilde dieren, is met gezondheidsproblemen in het ziekenhuis opgenomen. Hij gaf vorige week te kennen niet in staat te zijn om de diesrede van Wageningen University op 11 maart uit te spreken. Daarop moest het organisatiecomité van de diesviering naarstig op zoek naar een vervanger. Die is nu gevonden in de persoon van David Coomes, hoogleraar op het gebied van remote sensing bij de University of Cambridge.

Bossen

David Coomes gaat in zijn diesrede in op de inzet van moderne technologie voor het beschermen van natuur en biodiversiteit. Coomes gebruikt remotesensingtechnieken om te begrijpen hoe bossen op de klimaatverandering reageren en om internationale initiatieven te ondersteunen om deze ecosystemen te beschermen. Zo onderzoekt zijn groep de gevolgen van veranderd landgebruik voor de opslag van CO2 en de biodiversiteit van een bosgebied, meet zijn groep de opslag van koolstof in bossen en evalueert zijn groep herbebossingsprojecten in ontwikkelingslanden. 

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.