Studenten omarmen kringlooplandbouw

Wageningse studenten ‘van de boerderij’ hebben vertrouwen in de nieuwe kringlooplandbouw die landbouwminister Schouten wil realiseren. Dat bleek tijdens een bijeenkomst van studieclub Agriforum Wageningen op 14 januari.
Foto: Pieter Rooijackers

Agriforum is een nieuwe club van studenten die ‘door middel van informeren meer waardering wil creëren voor de landbouw in Nederland’. Afgelopen maandag hield de studieclub een discussieavond over kringlooplandbouw, met Oene Oenema, hoogleraar Duurzaam bodemgebruik, en LTO-bestuurder Henk Jolink. Zo’n vijftig Wageningse studenten van onder andere Agrotechnologie, Planten- en Dierwetenschappen waren aanwezig en gingen na de presentaties stemmen over stellingen van Agriforum. Daaruit bleek dat veruit de meeste studenten de ontwikkeling van een kringlooplandbouw wel zien zitten.

Mest

De studenten denken dat veehouders en akkerbouwers moeten gaan samenwerken om regionale kringlopen van mest en veevoer te organiseren. Ook vonden de meeste studenten dat het kunstmestgebruik moet worden teruggedrongen en dat bewerkte dierlijke mest als kunstmestvervanger kan dienen. Ze willen ook graag specifieke bemestingsnormen per bedrijf in plaats van generieke regels, om de mestgift af te stemmen op de opname van stikstof en fosfaat door de gewassen. Maar daar hielp Oenema ze uit de droom. ‘In Brussel hebben ze geen vertrouwen dat Nederland het mestprobleem oplost zonder generieke eenduidige regels.’

LTO-bestuurder Jolink maakt deel uit van Vruchtbare Kringloop Achterhoek, een groep van 285 boeren die de Kringloopwijzer van WUR in praktijk brengen om de mineralenkringloop te sluiten. Dat lukt aardig, zegt Jolink. De deelnemende boeren haalden meer opbrengst, gebruiken minder mest, ‘produceren’ schoner grondwater en verminderen het fosfaatoverschot in de bodem. Een betere bodemkwaliteit, met meer organische stof, is een belangrijke succesfactor volgens Jolink. Hij hoopt op andere wetgeving, waarin beleidsdoelen staan aangegeven en boeren de ruimte krijgen om zelf de middelen te bedenken.

Lekken

De kringloopplaatjes zien er mooi uit, aldus Oenema, omdat het lijkt dat alle mineralen kunnen worden hergebruikt in de keten. Hij vroeg aandacht voor de ‘lekkende stikstofkringloop’. ‘Overal in de kringloop zitten gaten en lekverliezen. De kunst is om die lekverliezen te minimaliseren, maar je moet ook stikstof blijven toevoegen aan de kringloop. Dat kan met kunstmest, maar ook met leguminosen, dus planten die stikstof binden.’

Agriforum wil op regelmatige basis bijeenkomsten organiseren zoals de discussieavond over kringlooplandbouw. Bestuurslid Pieter Rooijakkers van Agriforum hoopt dat studenten van alle Wageningse opleidingen daarbij aanwezig zijn.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.