Organisatie
Nieuws

Wageningse promovendus meestal in vijf jaar klaar

Wageningse promovendi doen ongeveer vijf jaar over hun promotie. Daarmee doen ze het in vergelijking met andere universiteiten heel gemiddeld. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van universiteitskoepel VSNU.
Linda van der Nat,Hoger Onderwijs Persbureau

De promotieduur van ongeveer vijf jaar is al een jaar of tien stabiel in Wageningen. © Joris Schaap

Gemiddeld doen promovendi zo’n vijf jaar over het behalen van de doctorstitel, blijkt uit de cijfers. Slechts een kleine groep (14 procent) komt binnen vier jaar over de eindstreep. Maar het verschilt nogal per universiteit. In Utrecht zijn promovendi een half jaartje sneller dan gemiddeld, terwijl ze aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Erasmus Universiteit juist extra uitloop nodig hebben.

In Wageningen doen promovendi volgens de cijfers van VSNU gemiddeld iets meer dan vijf jaar over hun promotie, maar dat cijfer is vertekend, stelt WUR-onderzoeker Gab van Winkel. ‘Het gemiddelde is geen goede graadmeter, omdat er een zogenaamde staart is van enkele langpromoveerders die het gemiddelde sterk beïnvloedt.’

©HOP. Bron: VSNU. De gemiddelde promotieduur aan Nederlandse universiteiten in maanden. De gegevens van de UvA over 2017 ontbreken.

Promotieduur in maanden. UvA: geen gegevens over 2017 ©HOP. Bron: VSNU.

Daarom rekent Van Winkel met de mediaan. Die is voor werknemer-promovendi 4,8 jaar, voor beurspromovendi 4,9 jaar en voor sandwich-promovendi 5,2 jaar. ‘Dat komt omdat sandwich-promovendi in de periode dat zij onderzoek in hun thuisland doen vaak ander werk ernaast doen, zoals lesgeven.’ Deze promotieduur is al een jaar of tien stabiel, aldus Van Winkel. ‘We streven uiteraard naar een verdere verlaging van de promotieduur: "na vier jaar boekje klaar".’

Afhakers

Er haken maar weinig Wageningse promovendi af. In 2017 staakten 67 PhD-studenten hun poging. Van de promovendi die in 2010 begonnen, heeft ongeveer 80 procent binnen zeven jaar de dissertatie afgerond. De Universiteit van Maastricht doet het in dit opzicht het beste; in negen van de tien gevallen is de promovendus daar binnen zeven jaar klaar. Aan de Vrije Universiteit Amsterdam daarentegen is ongeveer 40 procent na zeven jaar nog bezig.

© HOP. Bron: VSNU. Instroom promovendi 2010, exclusief UvA

Overigens is voor het eerst in jaren het aantal promoties aan de Nederlandse universiteiten weer afgenomen. In 2017 behaalden precies 4731 promovendi de doctorstitel. Dat zijn er ruim 200 minder dan het jaar ervoor. Jarenlang steeg het aantal promoties alleen maar. In het totaalaantal promoties telt ook het werk van buitenpromovendi mee. Zij zijn niet in dienst van een universiteit en schrijven hun proefschrift in hun eigen tijd. In de cijfers over de promotieduur en de afhakers zijn alleen de werknemer-promovendi meegeteld.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.