Organisatie

Plan voor nieuw onderzoekscentrum nano-elektronica op de campus

Het OnePlanet Gelderland-consortium van WUR, Radboud Universiteit/Radboud UMC en het Belgische Imec vraagt 65 miljoen euro aan de provincie Gelderland voor een nieuw onderzoekscentrum. Deze week is het onderbouwde businessplan aan Gedeputeerde Staten aangeboden.
Anton van Elburg

© Shutterstock

Het consortium wil in 2019 een onderzoekscentrum starten dat zich richt op de toepassing van nano-elektronica en digitale technologieën in de agro, food en health-sectoren. Het businessplan voorziet in de oprichting van een stichting waarin de drie initiatiefnemers participeren. De stichting zal het beschikbare budget aantrekken, beheren en verdelen over vier onderzoeksprogramma’s: data-gedreven voeding en gezondheid, gezondheid en gedrag, precisie-landbouw en food productie en Supply chains op maat.

Naast fundamenteel onderzoek, waarvoor het provinciale budget van 65 miljoen nodig is, zullen er toegepaste en commerciële onderzoeksopdrachten voor bedrijven en kennisinstellingen uitgevoerd worden. In het plan wordt gerekend met een totaalbudget van 160 miljoen euro over een periode van acht jaar. De hoofdvestiging van het onderzoekscentrum zou op de WUR-campus moeten komen met daarnaast een kleine vestiging in Nijmegen. Het zou in totaal gaan om zo’n 160 directe banen voor onderzoekers en AIO’s.

De tijd is rijp dat in ons hele domein de vruchten geplukt kunnen gaan worden van de digitale revolutie. Daarvoor zijn micro-sensoren en big data-oplossingen nodig

Rector Magnificus Arthur Mol

Het Leuvense non-profit onderzoekscentrum Imec en de Gelderse universiteiten zijn bij elkaar gebracht door de provincie Gelderland. Imec doet met zo’n 4000 researchers fundamenteel onderzoek naar onder andere camera- en sensortechnologie en levert R&D-diensten aan bedrijven wereldwijd.

Game changer

Rector Arthur Mol van WUR is ‘heel erg enthousiast’ over de samenwerking met Imec: ‘De tijd is rijp dat in ons hele domein de vruchten geplukt kunnen gaan worden van de digitale revolutie. Daarvoor zijn micro-sensoren en big data-oplossingen nodig. Imec is daar sterk in. Omgekeerd zijn de agro, food en health-sectoren groeimarkten voor Imec, waarvoor zij inhoudelijke kennis nodig hebben die wij als Gelderse universiteiten kunnen leveren. Vanaf de eerste kennismaking in het voorjaar klikte het direct. Het kan de grootste impuls voor de campus zijn sinds de komst van Unilever. Een game changer voor de regio’

Het OnePLanet Gelderland-initiatief past goed in het nieuwe strategisch plan van WUR, volgens Mol. ‘Digitalisering is een van de belangrijke thema’s voor WUR de komende jaren. We hebben bijvoorbeeld al sterk geïnvesteerd in ons datacompetence centre en gaan daar mee door. Imec is een indrukwekkende kennisinstelling, een wereldleider op haar gebied. De samenwerking zal een enorme impuls geven aan de economische ontwikkeling van FoodValley en de wereldwijde positie van Nederland op het gebied van agrofood en gezondheid versterken. De samenwerking zet Gelderland dus internationaal op de kaart.’

Werkgelegenheid

Gedeputeerde Staten zal het businessplan beoordelen en begin november voorleggen aan Provinciale Staten die op 18 december een besluit nemen. Belangrijke overweging van de Statenleden zal zijn wat deze grote investering de provincie oplevert. Volgens Mol zijn dat onder andere de directe werkgelegenheid en spin offs in de vorm van MKB-bedrijvigheid: ‘Denk aan ICT-bedrijven die uitkomsten van ons onderzoek gaan toepassen in camera-systemen, die sensors aan drones gaan hangen of die nieuwe e-health producten op de markt gaan brengen.’ Maar ook direct toepasbare innovaties voor Gelderse burgers en samenwerking met (v)mbo’s en hbo’s.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.