Organisatie
Medewerkers

WUR stelt anticorruptiecode op

Steeds vaker vragen internationale organisaties waarmee Wageningen samenwerkt om het anticorruptiebeleid van WUR. Daarnaast waarschuwen banken om geen zaken te doen met landen en personen op de VN-sanctielijst. De raad van bestuur heeft daarom een anticorruptiecode opgesteld voor personeel.
Albert Sikkema

© Shutterstock

Wageningen University & Research is betrokken bij veel internationale ontwikkelingsprojecten, ook in landen die niet zo goed op de corruptieranglijst scoren. En dan kan het gebeuren dat Wageningse onderzoekers te maken krijgen met aspecten van corruptie. Vorig jaar was er een incident waarbij een partner geld vroeg van een WUR-medewerker waar geen tegenprestatie tegenover stond. Zo’n facilitation payment is niet in alle landen verboden. WUR heeft nu heldere regels hoe met zo’n situatie om te gaan.

Steekpenningen

Belangrijk is dat medewerkers weten dat dit kan gebeuren en hoe ze daar mee om moeten gaan, zegt jurist Frans Pingen van WUR. In zo’n geval is het zaak voor de medewerker om de kwestie aan te kaarten bij de leidinggevende en om tafel te gaan met de internationale partner om uit te leggen dat Wageningen daar niet aan meewerkt. Het is overigens het enige voorbeeld van steekpenningen dat Pingen kent van de afgelopen jaren. ‘Het komt, voor zover wij weten, nauwelijks voor.’

De code legt uit dat WUR op een eerlijke en ethisch verantwoorde manier zaken wil doen en corruptie en steekpenningen niet accepteert. De medewerkers van Wageningen University & Research moeten daarnaast een duidelijk onderscheid maken tussen het belang van WUR en hun eigenbelang, zich houden aan de wet, pogingen tot omkoping melden en er op toezien dat ook de internationale partners zich aan de code houden. Zo mogen medewerkers geen giften ter waarde van 50 euro of meer accepteren.

Het komt, voor zover wij weten, nauwelijks voor

Frans Pingen, jurist

Ook stelt de code dat WUR niet deelneemt aan onderwijs- en onderzoeksprojecten in landen die systematisch de internationale sancties van de Verenigde Naties overtreden. Daarbij moeten we denken aan steekpenningen, cybercrime, witwassen van crimineel geld en financiering van terrorisme.

De medezeggenschapsraad heeft afgelopen week ingestemd met de anticorruptie-code. De code wordt binnenkort van kracht.

De anticorruptie-code komt hier te staan.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.