Wetenschap
Voeding

‘We hebben anderen nodig om iets te bereiken’

Arthur Mol is als rector magnificus van Wageningen University betrokken bij 12 van de 17 sustainable development goals. De rol van WUR: betrouwbare en nieuwe kennis vergaren. Samenwerking is dan cruciaal. ‘We hebben anderen nodig om iets te bereiken.’ Vandaag het laatste deel van de serie over de aanstaande SDG-conferentie.
Albert Sikkema

©Marte Hofsteenge

Hoe ben je betrokken bij het realiseren van de SDG-doelen, in het bijzonder Zero Hunger?

‘Als rector van Wageningen Universiteit ben ik zeer betrokken bij de SDG-doelen. Uit een inventarisatie blijkt dat onze instelling substantieel bijdraagt aan 12 van de 17 SDG-doelen in ons onderwijs en onderzoek. We werken aan voedselzekerheid, schoon drinkwater, duurzame steden, gezondheid, partnerships, enzovoort. Onze rol is dat we betrouwbare en nieuwe informatie en kennis vergaren en delen, zowel over de problemen als over de oplossingsrichtingen. De SDG-doelen staan centraal in ons domein en zijn ons als het ware op het lijf geschreven. Dus is het logisch dat wij zo’n conferentie organiseren.’

Welke concrete acties zijn volgens jou cruciaal om de SDG-doelen te bereiken?

‘Dan noem ik samenwerking, partnerships. Wij kunnen niets in praktijk bijdragen aan de SDG’s met onze kennis als we niet samenwerken met publieke en private partijen die onze kennis en aanbevelingen in het veld kunnen implementeren. We hebben anderen nodig om iets te bereiken, we moeten midden in de maatschappij staan.’

Een voorbeeld?

‘Om de milieu-impact van bestrijdingsmiddelen in de landbouw te beperken, heb je een goede toelatings-, registratie- en controleautoriteit voor bestrijdingsmiddelen nodig. WUR geeft daar advies over in bijvoorbeeld Ethiopië en daar bezocht ik het nationale kantoor dat moet toezien op toelating en gebruik van de bestrijdingsmiddelen. Dat was een rommelig kamertje met grote stapels papier waar niets digitaal werd vastgelegd en dat zwaar onderbezet was. Dat is dan een van de instituties die je moet opbouwen om gezondere voeding en schoner drinkwater te realiseren. Daarbij moeten we niet alleen samenwerken, maar ook leren hoe je instituties opbouwt in landen als Ethiopië.

Het mooie van de SDG-doelen is trouwens dat ze niet alleen gelden voor ontwikkelingslanden, maar ook voor Nederland. Ook in eigen land moeten we samenwerken om bijvoorbeeld de landbouw structureel duurzamer te maken.’

WUR houdt op 30 en 31 augustus de internationale SDG-conferentie in Wageningen om na te gaan hoe we de sustainable development goals van de Verenigde Naties kunnen realiseren. Gearriveerde en jonge sprekers uit binnen- en buitenland houden toespraken en volgen workshops. Wat streven die honderden deelnemers concreet na?

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.