Student

Studenten ontwerpen duurzame kamers op Droef

Idealis gaat samen met studenten proberen de meest duurzame studentenhuisvesting van ons land te bouwen. Beoogde locatie is Droevendaal.
Roelof Kleis

De wei van Droevendaal waar de bouw moet plaatsvinden. © Roelof Kleis

Droevendaal is volgens directeur Sylvie Deenen van Idealis de meest geëigende plek om zo’n voorbeeldproject van de grond te tillen. ‘Op Droevendaal is nog relatief veel ruimte om de bestaande woonunits heen. Bovendien telt Droevendaal de meest duurzame bewoners.’ De kans van slagen voor het project lijkt op voorhand het grootst op de eigenzinnige woonenclave aan de rand van de stad tegenover de campus.

Living lab

Met de pilot wil Idealis meer inhoud geven aan de eigen duurzame bedrijfsvoering. ‘In nieuwbouwprojecten is duurzaamheid makkelijk in te passen. Maar bestaande gebouwen, hoe maak je die duurzamer”, vraagt Deenen zich af. Het experiment op Droevendaal, ter grootte van 12-20 eenheden, moet als een soort living lab antwoorden leveren op die vraag. ‘We willen nieuwe dingen bedenken die we ook elders in onze gebouwen kunnen toepassen.’

Maar liever nog een gebouw dat ook energie kan leveren aan de omgeving

Sylvie Deenen

Doel is om in ieder geval over een aantal jaren (richtpunt: 2023) een zogeheten 0-energie gebouw af te leveren. ‘Maar liever nog een gebouw dat ook energie kan leveren aan de omgeving’, zegt Deenen. Hoe, dat mogen dus de studenten bedenken. In overleg met deuniversiteit is besloten om ACT-groepjes (Academic Consultancy Training) voor de klus in te schakelen. Het eerste groepje van zes studenten is al gevormd en gaat begin september van start.

Droevendaal2.jpg

Positief

Het groepje wegbereiders moet onder meer in kaart brengen wat er aan duurzame energiesystemen op de markt is, wat de effecten daarvan zijn op de omgeving (Droevendaal is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland) en hoe draagvlak te creëren bij de bewoners van Droevendaal. Een eerste bespreking met bewoners heeft volgens Deenen voor de zomer al plaatsgevonden. ‘Daar is heel positief op de plannen gereageerd.’

Totdat Deenen het grote grasveld, het feestterrein van Droef, als mogelijke locatie opperde. ‘Daar was men minder enthousiast over.’ Het is nadrukkelijk de bedoeling dat ook de universiteit bij de plannen wordt betrokken. Deenen: ‘En ook andere partijen die iets met duurzaamheid hebben zijn welkom.’ De bedoeling is dat jaarlijks vier ACT-groepen zich met het project gaan bezighouden, onder begeleiding van een vaste WUR-docent.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.