Wetenschap
Voeding

‘Veerevolutie in China moet duurzamer’

De dierlijke voedselproductie in China is de afgelopen 30 jaar razendsnel toegenomen. Deze livestock revolution heeft geleid tot massale import van veevoer en grote milieuvervuiling, zegt promovendus Zhaohai Bai. Dus moet China nu een klimaat-slimme en efficiënte landbouw ontwerpen.
Albert Sikkema

©Shutterstock

Nergens ter wereld nam de dierlijke productie tussen 1980 en 2010 zo sterk toe als in China. Het aantal landbouwhuisdieren verdrievoudigde in dertig jaar tijd en de hoeveelheid dierlijke eiwitten met een factor 5, waardoor China Europa en de VS inhaalde als grootste veehouder ter wereld.

De groei vond vooral plaats in grote veecomplexen zonder land nabij de groeiende steden. Voordeel van deze grootschalige intensieve veehouderij ten opzichte van de kleinschalige Chinese boeren: de milieuvervuiling per kilo vlees daalde met een factor 2. Maar deze extra productie van vlees en melk ging wel gepaard met een enorme toename van veevoer-import (groei met factor 49 in 30 jaar), een slechte benutting van meststoffen en veel watervervuiling.

Veevoer

Deze veerevolutie in China gaat nog steeds door, stelt Bai, want de helft van de Chinese bevolking eet nog relatief weinig vlees en zal de komende decennia meer vlees kopen. Als China op deze weg doorgaat – het business as usual scenario – dan moet het in 2050 alle veevoer die nu in de wereld wordt verhandeld opkopen om de bevolking te voeden. Dat zou tot grote problemen leiden op de wereldmarkt.

Bai, die promoveert bij de leerstoelgroep Duurzaam Bodemgebruik, schetst een alternatief scenario in het tijdschrift Science Advances. In dat scenario moeten de plantaardige en dierlijke sectoren worden verbonden, waardoor de veehouderij de mest afzet bij de akkerbouw en de akkerbouw op zijn beurt meer diervoer levert aan de dierlijke sector. Deze intensieve duurzame veehouderij benut veel meer mest, vermindert het kunstmestgebruik, halveert de klimaatimpact en zorgt in China voor minder oogstverliezen, schetst Bai.

Minder verspilling

Om dit te bereiken, moet de Chinese regering haar voedselbeleid opnieuw ontwerpen. De overheid moet de milieuregels aanscherpen en intensieve bedrijven zonder land in de buurt van meren verbieden, suggereert Bai. Verder moet de koppeling van veehouderij en akkerbouw en de combinatie van technologie zorgen voor een veel efficiëntere voedselvoorziening. Minder verspilling is goed voor het milieu en maakt China meer zelfvoorzienend op gebied van veevoer.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.