Organisatie

Koper jubileumboek krijgt er twee

Eindelijk is het er dan: het jubileumboek over het laatste kwart eeuw van WUR. En in plaats van een boek, krijgt de koper er twee. Dankzij een foutje.
Roelof Kleis

Louise Fresco in gesprek met auteur Joost van Kasteren.© Sven Menschel

‘Metamorfose, 1993-2018 hoe Wageningen wereldtop werd’, heet het boek dat afgelopen vrijdag werd gepresenteerd in Impulse. Dat was drie maanden na de geplande presentatie. Het boek behandelt de jongste geschiedenis van de 100-jarige universiteit en de vorming van WUR. ‘Het verhaal hoe Wageningen in een uiterst diep dal terechtkwam, maar daar ook weer uit kroop en groeide van een omvang van 4.000 naar 12.000 studenten’, zoals spreekstalmeester Simon Vink het omschrijft.

Bram Peper

Het boek is geschreven door de journalisten Martijn de Groot en Joost van Kasteren. Beiden zijn alumnus en opgeleid als respectievelijk agrarisch socioloog (van de westerse gebieden) en moleculair wetenschapper. De twee spraken voor het boek met ruim tachtig betrokkenen, waaronder (veel) hoogleraren, bestuurders, medewerkers van de ondernemingsraad,journalisten van Resource en betrokken externen als oud-burgemeester Bram Peper die aan de wieg stond van Wageningen University & Research.

100yearsWUR.boek.jpgPeper, inmiddels op hoge leeftijd, was aanwezig. Evenals andere prominenten waaronder de oudste nog levende alumnus Thijn Noordhoek die in 1937 zijn studie aan de Landbouwhogeschool begon, 19 jaar na de start van het academisch landbouwonderwijs in Wageningen. Van de twee auteurs was (door omstandigheden)

alleen Van Kasteren aanwezig, met wie, zoals bestuursvoorzitter Louise Fresco verklapte, zij nog in hetzelfde studentenhuis op de Julianastraat 4 had gewoond.

Marktplaats

Het boek Metamorfose sluit in uiterlijk en lay-out aan op de driedelige ‘De geschiedenis van de Landbouwuniversiteit Wageningen’ die bij het 75-jarige bestaan verscheen. De hoofdauteur van dat standaardwerk, de oud-decaan en historicus Jan van der Haar, overleed in maart dit jaar. Overigens deed Van der Haar het niet alleen. Voor het derde deel van de serie, die nog maar sporadisch te koop is op Marktplaats of bij antiquariaten, werd de hulp van emeritus hoogleraar Economische Geschiedenis (UvA) Joop Faber ingeroepen.

De oplage vernietigen was geen optie. Dat is je reinste verspilling

Simon Vink

Die geschiedenis herhaalt zich, mutatis mutandis, 25 jaar later. Ook nu is er extra auteur in het spel. De koper van Metamorfose krijgt er een tweede boekje bij: De Lange weg naar succes. Het supplement is een bewerkt hoofdstuk van Leo Klep uit het jubileumboek Geschiedenis van Wageningen, dat vijf jaar geleden verscheen in het kader van het 750-jarig bestaan van de stad. In dit hoofdstuk beschrijft Klep het ontstaan van het landbouwonderwijs in Wageningen en de doorontwikkeling tot de instelling die het nu is.

Supplement

Dat supplement was volgens projectleider Vink nodig, omdat door matig communiceren van zijn kant de lijst met hoogleraren ontbrak in Metamorfose. Het boek was op dat moment al gedrukt. ‘De oplage vernietigen was geen optie. Dat is je reinste verspilling. Toen heb ik bedacht om er een hoofdstuk over de geschiedenis van de universiteit aan toe te voegen. Dat is een oplossing voor twee dingen: de ontbrekende hooglerarenlijst en het gebrek aan een algemene inleiding.’

Het boek Metamorfose is uitgegeven doorWageningen Academic Publishers. Het boek, inclusief supplement, kost 32,50 euro en is ook op de site vanWURte bestellen.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.