Organisatie
Nieuws

Roostermaker over het nieuwe lesrooster: pijn beperkt houden

De roostermakers van de afdeling Education & Student Affairs leggen de laatste hand aan het extended daytime schedule. Dat nieuwe lesrooster, met ‘schemercolleges’ tot 7 uur ’s avonds, wordt binnenkort gepubliceerd en gaat in september in. Resource vroeg opperroostermaker Fred Jonker hoe het ermee staat.
Yvonne de Hilster

Fred Jonker: ‘We hebben de wensen van de leerstoelgroepen zo goed mogelijk meegenomen bij het roosteren.’ ©Guy Ackermans

Blij met het nieuwe rooster?

‘Ik heb het gevoel dat heel evenwichtig is. Door de langere lesdag kunnen we gebouwen beter gebruiken. Tegelijk kunnen we ook de pijn beperkt houden en goed verdelen. We maken echt een slag, rekening houdend met de wensen vanuit de faculteit en de medezeggenschap.’

Hoeveel vakken moeten jullie eigenlijk inroosteren?

‘Gemiddeld gaat het per periode om tweehonderd vakken. In de eerste en tweede periode zijn er meer grote vakken, in periode 5 veel kleine. In de periodes 3 en 4, die korter zijn, gaat het om ruim honderd vakken. Wij roosteren alleen de vakken en lesruimtes in, niet de docenten, dat gebeurt op de leerstoelgroepen.’

Studenten en docenten maakten bezwaar tegen het verdwijnen van lange middagpauzes voor overleg. Hoe is daaraan tegemoetgekomen?

‘Met de medezeggenschap is afgesproken om de vakken op basis van opleiding in twee groepen te verdelen. Op weekbasis kunnen we zo garanderen dat studenten dinsdag en vrijdag of woensdag en donderdag het zesde uur vrij zijn, met aansluitend lunchpauze.’

Welke nieuwe mogelijkheden biedt het rooster?

‘Het biedt vakken meer flexibiliteit, omdat er nu zes uren per dagdeel zijn. We zien dat er nu voor gewone vakken vaker 2×3 lesuren per week gevraagd worden in plaats van 3×2 uur. Twee uur in het oude rooster was soms net te kort, drie uur te lang. Alleen bij practica behalen we nog weinig winst. Practica zijn vaak 4 tot 5 lesuren, waardoor je het dagdeel niet optimaal gebruikt. We willen docenten daarom gaan uitdagen om waar mogelijk ook te gaan werken met twee groepen die ze in blokken van 3 uur achter elkaar practicum geven. Ze kunnen dan bijvoorbeeld in plaats van twee weken hele dagen, drie weken halve dagen practicum geven. Dat levert ruimtewinst op en zorgt dat het docententeam meer studenten kan faciliteren. Deze aanpassing kost echter tijd en die willen we er ook voor nemen. Bij werk- en hoorcolleges en groepswerk gaan dergelijke alternerende groepen er komend jaar al wel komen.’

Verwacht je na publicatie nog veel verzoeken voor aanpassing?

‘Ik verwacht wel iets meer reparatiewerk dan in een doorsneejaar, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het rooster gaat opleveren wat we ervan verwachten. Leerstoelgroepen hebben dit jaar iets meer wensen ingeleverd dan normaal, en die hebben we zo goed mogelijk meegenomen. Zonder wensen plannen we het vak zoveel mogelijk zoals het jaar ervoor. We kijken daarbij ook naar het wifigebruik. Daaraan kan je zien of een ruimte daadwerkelijk bezet is. Begon een college misschien standaard een half uur later of was het altijd eerder klaar? Je moest trouwens eens weten hoeveel wifiverkeer er is tijdens tentamens. Docenten die denken dat er geen telefoons aan staan in hun zaal, komen bedrogen uit.’

Hoe zat het ook alweer?Waarom een nieuw rooster?WUR groeit uit haar jas. Het verlengde rooster moet de groei opvangen zonder na 19 uur en zonder dat de organisatie direct hoeft te investeren in een groot nieuw onderwijsgebouw.
Wat verandert er?De lesdag gaat langer duren, van 8.20 tot 19.00 uur. Er komen 12 lesuren van 40 minuten (in plaats van 10 van 45 minuten), met afwisselend 10 of 20 minuten pauze ertussen. De middagpauze van een half uur verschuift naar 13.30 uur. Studenten die een regulier programma volgen, hebben maximaal twee keer per week tot 19.00 uur college.
Geen lessen meer op De Dreijen?Doordat er nog verhuisd en verbouwd moet worden in Atlas, blijven er voorlopig nog twee practicumzalen, drie pc-zalen en één collegezaal in gebruik op De Dreijen.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.