Organisatie
Voeding

Laboratoria NVWA en Rikilt fuseren

De laboratoria van het Rikilt en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) in Wageningen worden samengevoegd. Dat heeft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gisteren laten weten aan de Tweede Kamer.
Albert Sikkema

Het gebouw Vitae op de Wageningse campus waar de labs van Rikilt en de NVWA gehuisvest zijn. ©Sven Menschel

De laboratoria worden per 1 januari 2019 samengevoegd. De 116 medewerkers van het NVWA-lab komen in dienst bij Wageningen Research.

Het laboratoriumonderzoek ten behoeve van de voedsel- en voederveiligheid wordt nu zowel uitgevoerd door de NVWA als het Rikilt. Beide labs zitten in hetzelfde gebouw op de Wageningse campus en werken al samen.

Capaciteit

Voor de NVWA is deze fusie essentieel, zegt de minister, omdat hiermee voor de lange termijn het beleid op het gebied van voeder- en voedselveiligheid wordt ondersteund met een deugdelijk laboratorium. Het huidige NVWA-laboratorium is niet in staat om innovaties op het gebied van monsteranalyses optimaal te benutten en heeft onvoldoende capaciteit om flexibel te kunnen inspelen op incidenten en crises. Het gefuseerde instituut heeft een goede kennisbasis om het toezicht te ondersteunen, ingebed in Wageningen Research, aldus Schouten.

Belangen

Het gefuseerde laboratorium voert wettelijke taken uit van de overheid. Om belangenverstrengeling te voorkomen, mag het nieuwe lab geen werkzaamheden verrichten voor private bedrijven of ngo’s. Het Rikilt-lab mag alleen nog werk voor derden verrichten na toestemming van de NVWA en de minister.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.