Organisatie
Opinie

Blij met nog vier jaar Fresco?

Louise Fresco is door de raad van toezicht herbenoemd als bestuursvoorzitter van WUR. Medewerkers zijn daar in grote lijnen content mee. ‘Iedereen kent haar en dan sta je al met 1-0 voor.’ Maar wensen zijn er ook. ‘WUR moet in het debat meer haar nek uitsteken.’
Tessa Louwerens,Albert Sikkema

Ilustratie Henk van Ruitenbeek

Tia Hermans

Onderzoeker bij Wageningen Environmental Research

‘Louise wordt geroemd voor haar maatschappelijke inzet, maar ik zou het leuk vinden als zij daarbij meer aandacht besteedt aan biodiversiteit. Ze spreekt veel over voedselvoorziening en landbouw, maar daarbij laat ze de rol van natuur en biodiversiteit onderbelicht. Dus ik hoop dat Louise in de komende vier jaar haar verhaal verbreedt. Wat is het belang van natuur en biodiversiteit? Hoe geef je natuur en biodiversiteit meer ruimte in het geweld van de landbouw en economie? Bij ESG hebben mensen daar zicht op, zoals David Kleijn, Arnold van Vliet en Herbert Prins. Het zou ESG helpen als Louise daar als bestuursvoorzitter ook een mening over heeft. Zij heeft toch meer impact dan wij.’

Guido Camps

Onderzoeker bij Humane Voeding (NB: Camps is voorzitter van de WUR Council, maar spreekt op persoonlijke titel)

‘Wageningen heeft een prachtige universiteit en dus verdienen we ook een uitstekend boegbeeld. We kunnen in Wageningen soms een beetje te veel op onszelf gericht zijn en dan loop je risico jezelf niet goed te verkopen in de Randstad. Mijns inziens is er dan niemand beter dan Louise Fresco, met haar goede présence, haar blik naar buiten en haar goede netwerk. Dus ik ben heel blij met haar herbenoeming. Ze moet ook lekker doorgaan met de maatschappelijke dialoog en zaken als de nieuwe samenwerking met de technische universiteiten. Ik hoor ook kritiek op Fresco, maar denk dan: wie wil je dan? Vertel mij wie de bestuursvoorzitter is van de universiteit in Utrecht, Nijmegen of Groningen. Wij hebben Fresco. Iedereen kent haar en dan sta je al met 1-0 voor.’

Jaap Schröder

Onderzoeker bij Wageningen Plant Research

‘Ik denk dat een multitalent zoals Fresco beter dan haar voorganger in staat is om synergiën en wisselkoersen in beeld te brengen en te houden. Alles beter dan een monomane voorzitter die een “efficiënte landbouw” verwart met “schone landbouw”. Wat ik wel een tegenvaller vond, was het vergezicht dat Fresco schetste in de Volkskrant. Dat kwam over als een blind pleidooi voor hightechlandbouw, alsof dat niet afgewogen zou moeten worden tegen natuurinclusieve alternatieven. Hopelijk was dat een eenmalige misser. Verder hoop ik dat Fresco de volgende vier jaren on-Wageningse punten durft te adresseren, zoals minder vleesconsumptie en gezinsplanning – ook goed voor natuur en milieu. Op dit moment gedoogt Fresco categorische statements vanuit WUR dat vee onmisbaar is voor circulaire economie en dat is echt te stellig.’

Bart Gremmen

Hoogleraar Ethics of Life Sciences

‘Ik vind het heel goed dat Fresco werk heeft gemaakt van One Wageningen; er zijn schotten weggenomen tussen universiteit en instituten. Het jammere is dat we nu onder twee ministeries vallen, dat geeft altijd ambtelijk gedoe. Daarom wordt One Wageningen nu extra belangrijk. Verder blijf ik de rol van Wageningen in het maatschappelijk debat belangrijk vinden. Ik denk dat WUR daarbij meer haar nek moet uitsteken. WUR heeft enorm bijgedragen aan de zegeningen van de huidige landbouw, maar we hebben het te weinig over de schaduwkanten van deze landbouw. Fresco is altijd positief, ze denkt dat we voedselzekerheid kunnen bereiken met landbouw en technologie, maar er is in dit jubileumjaar nog geen discussie geweest met criticasters van het huidige landbouwmodel. Die discussie zou WUR versterken, denk ik.’

Karin Schroën

Persoonlijk hoogleraar Levensmiddelenproceskunde

‘Fresco heeft een brede blik op wat er speelt in de buitenwereld en betrekt de wetenschap daar ook bij. Ze gaat niet alleen de dialoog aan met de maatschappij, maar brengt ook de geloofwaardigheid van wetenschappers ter sprake en kweekt vertrouwen in de wetenschap. Dat hebben we als wetenschappers nodig om onze rol te kunnen vervullen. In mijn werk is de maatschappelijke acceptatie van nieuwe technologieën erg belangrijk. Ik heb het idee dat met de komst van Fresco de buitenwereld meer bij WUR binnenkomt. Dat is goed, want samen met de maatschappij kunnen we beter en sneller stappen maken.’

Hans Dagevos

Senioronderzoeker bij Wageningen Economic Research

‘Ik vind het zeker niet erg dat ze blijft en hoop dat ze haar best blijft doen om de diverse meningen en disciplines binnen onze organisatie een stem te geven.

We zijn tegenwoordig officieel een technische universiteit, maar de Social Sciences Group is geen vijfde wiel aan de wagen. Ik merk dat Fresco er moeite voor doet om dat uit te dragen. In het onderzoek groeit ook het besef dat een toekomstbestendige wereld niet alleen met technologie is te realiseren, maar dat ook maatschappelijke verandering en andere consumptiepatronen noodzakelijk zijn. Dit raakt aan de interesse die Fresco heeft voor eetcultuur en voedseltradities. Dit sterkt mij in de gedachte dat ze ook de komende jaren de breedte en veelzijdigheid van WUR blijft bewaken en bewaren.’

Bart Lagerwaard

Promovendus bij Fysiologie van Mens en Dier, voorzitter van de Wageningen PhD Council

‘Als raad denken we dat Louise Fresco goed werk doet om de zichtbaarheid van WUR te vergroten en het maatschappelijke debat te stimuleren. Het is een eer om zo’n nationaal en internationaal gerenommeerd persoon als voorzitter te hebben. Voor de volgende termijn hopen we dat zij, als bestuursvoorzitter, ook een duidelijke houding aanneemt ten aanzien van het onderwijs. Het aantal studenten neemt toe, wat een impact heeft op de onderwijsbelasting voor promovendi.’

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.