Wetenschap
Onderzoek

Nadruk op migratie en Sahel in nieuw ontwikkelingsbeleid

Sigrid Kaag, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, ontvouwde gisteren het nieuwe ontwikkelingsbeleid van het kabinet. Dat beleid richt zich meer op migratie, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Projectcoördinator Eric Smaling beoordeelt de gevolgen voor WUR.
Albert Sikkema

Minister Kaag tijdens haar presentatie. ©Jelle Maas

Het ontwikkelingsbeleid van Kaag heeft drie pijlers, constateert Smaling: de bekende tweedeling handelsbevordering – armoedebestrijding en daarbovenop het migratievraagstuk. Bij de ‘hulp-handel’ discussie wil elk ontwikkelingsland van een hulp- naar een handelsrelatie, stelde Kaag tijdens de presentatie van haar beleid op 28 mei. Daarbij wil de minister de nadruk leggen op de sustainable development goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Die duurzaamheidsdoelen vormen het kader om de programma’s voor hulp en handel uit te werken in de ontwikkelingslanden.Afrika Kaag wil haar beleid concentreren op West- en Noord-Afrika, inclusief de Hoorn van Afrika, en het Arabisch schiereiland. Dit heeft te maken met het migratievraagstuk. Buitenlandse Zaken wil meer werk en kansen bieden in die landen, maar ook migratie de kop indrukken, constateert Smaling. Investeren in hoop is haar missie.

Landrechten

Meerdere hoofdstukken in de nota van Kaag gaan over Wageningse thema’s, zoals voedselzekerheid, landbouwontwikkeling en water. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan landrechten en het opzetten van programma’s in kleine steden in de Sahel. Verder besteedt ze aandacht aan het klimaat (er komt een Klimaatfonds van 40 miljoen euro), aan het verduurzamen van mondiale waardenketens en aan gebruik van big data en blockchain in handelsstromen.

SDG’s

Op het gebied van de sustainable development goals komt er een fonds van 70 miljoen euro voor projecten. De centrale thema’s (werk en inkomen, voedingswaarde, waardenketens, circulaire economie) zijn voor WUR zeer relevant, zegt Smaling. ‘Punt is wel dat dit SDG partnership programma 50 procent subsidie verstrekt. De rest moeten de indieners zelf betalen. Partnerships moeten publiek-privaat zijn.’

Vluchtelingen

Voor WUR zijn er niet alleen kansen op opdrachten, maar ook uitdagingen, voorziet Smaling. ‘WUR moet goed kijken naar de verbinding van haar core business met werkgelegenheid, vluchtelingen, noodhulp en kampen, om zo de noodzaak tot migratie weg te nemen. Verder moeten we goed kijken hoe goed we zijn ingebed in Noord-Afrika en Midden-Oosten om daar onze expertise in te zetten.’

Lees meer:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.