Organisatie
Achtergrond
Nieuws
Politiek
Studentenleven

Verkiezingen studentenraad: ‘Wij staan voor echte inclusiviteit’

Vanaf vandaag tot en met donderdag 31 mei kun je als student kiezen wie namens jou plaatsneemt in de studentenraad. Maar waarvoor staan de drie partijen S&I, VeSte en CSF eigenlijk? Valt er werkelijk wat te kiezen? Resource sprak de lijsttrekkers.
Luuk Zegers

Het kantoor van de studentenraad in Forum. © Luuk Zegers

Robin Baas

, lijsttrekker CSF

‘CSF (Christelijke Studentenfractie) staat voor een duidelijke visie gebaseerd op Christelijke waarden. Wij hebben een duurzaamheidsstrategie voor de lange termijn. Daarmee bedoelen we duurzaamheid in de brede zin van het woord: ja, we willen graag een groene universiteit zijn, maar we willen ook op een duurzame manier omgaan met het groeiende aantal studenten, goed contact onderhouden met de omgeving van de universiteit, en de kwaliteit van het onderwijs waarborgen.’

Robin Baas. © Luuk Zegers

Echte integratie en relevant onderwijs

‘Er wordt vaak gedaan alsof we heel internationaal en multicultureel zijn. Toch zien wij groepsvorming op basis van nationaliteiten: een groep Chinezen, een groep Indonesiërs, een groep Nederlanders, enzovoort. Daarin moeten echt stappen worden gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld door als universiteit strenger te zijn over het niveau Engels dat internationale studenten spreken, waar de studentenraad nu al mee bezig is. Ook denken wij dat de WUR duidelijker kan communiceren naar zowel de Nederlandse als internationale studenten wat het betekent om naar een internationale universiteit te gaan.’

‘Als CSF geloven wij dat educatie een positieve impact moet hebben op de echte wereld. Daarom willen we dat het onderwijs nog meer toegespitst wordt op de uitdagingen die we zien in de maatschappij.

Joshua Wambugu

, lijsttrekker S&I

‘S&I (Sustainability & Internationalisation) staat voor internationalisatie, duurzaamheid, transparantie, gelijkheid en kwaliteitsonderwijs. We willen de integratie promoten, want we zien dat er nog steeds een grote kloof bestaat tussen de internationale en de Nederlandse studenten. S&I draagt daaraan bij door de uitdagingen van internationale studenten aan de kaak te stellen.’

Joshua Wambugu. © Luuk Zegers

Gemengde groepsvorming en internationale borrels

‘Als je in een andere cultuur terechtkomt, heb je tijd nodig om je aan te passen. Wij kijken naar de sterktes en de zwaktes van internationale studenten zodat we kunnen kijken hoe we ze het beste kunnen helpen. Om de integratie te bevorderen organiseren we internationale borrels, waar mensen met verschillende achtergronden samenkomen: een platform voor dialoog. Ook hebben we ideeën over de international classroom. Wij willen dat professoren gemengde groepsvorming actief aanmoedigen. Dus dat tutoren in plaats van een Nederlandse groep, een Indonesische groep, en een Afrikaanse groep, diversiteit in groepen promoten.’

‘Als je naar onze activiteiten kijkt, zie je dat wij staan voor echte inclusiviteit. Want als je over duurzaamheid praat, bijvoorbeeld het verminderen van plasticgebruik op de campus, is dat relevant voor alle studenten van alle gemeenschappen.’

Sophie Galema

, lijsttrekker VeSte

‘VeSte (Verenigde Studenten) heeft drie pilaren: goede kwaliteit onderwijs, brede internationale ontwikkeling en de kans om je naast je studie te ontwikkelen. Dat spreekt mij aan: ik denk dat je heel veel kan leren buiten je studie. Daarom focust VeSte op actieve studenten, die ook naast hun opleiding bezig zijn.’

Sophie Galema. © Luuk Zegers

Excursies, Erasmus en EDS-meldpunt

‘Bij sommige opleidingen gebeurt het al wel, maar ik zou zelf graag meer excursies willen in het onderwijs. Ik denk dat het heel leerzaam is om te kijken hoe je de stof uit de studieboeken toepast in de praktijk. Ook vind ik dat Erasmusuitwisselingen meer gestimuleerd mogen worden vanuit de universiteit. Nu is het echt nog zo van: ‘hier is een lijst met dertig landen: kies maar!’ Ik denk dat je die keuze beter kan baseren op ervaringen van anderen. Op VeSte Goes Abroad worden zulke verhalen gedeeld, maar daar kwam ik pas achteraf achter. Daar mag meer aandacht voor zijn vanuit de universiteit.’

‘Wat heel belangrijk gaat worden volgend jaar is het Extended Daytime Schedule (EDS). Natuurlijk moet je als universiteit realistisch omgaan met de groei. Er waren studenten die geen verplichte vakken konden volgen, omdat die al vol zaten. Dat mag natuurlijk niet, dat studenten dan ‘verplicht’ uitloop hebben. Om de gevolgen van het EDS straks goed in beeld te krijgen, heeft VeSte een meldpunt geopend. Zo kunnen we een duidelijk beeld krijgen van de problemen die ontstaan door het EDS.’

Lees meer

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.