Organisatie
Nieuws

‘Zet meer in op onafhankelijk denken’

WUR moet het onafhankelijke denken in onderwijs en onderzoek versterken, vindt Ellis Hoffland van de strategiegroep Excellentie. ‘We moeten studenten minder pamperen.’
Albert Sikkema

Ellis Hofland

Ellis Hoffland is trekker van de werkgroep die met het oog op het nieuwe strategische plan nadenkt over het thema Excellentie (zie kader). Maar eigenlijk is ze ‘helemaal klaar’ met dat woord. ‘Het is zo’n modewoord; iedereen streeft ernaar of claimt het.’ Excellentie heeft alleenbetekenis als je het definieert, stelt Hoffland. En zij kan het weten; ze is directeur van het Honoursprogramma voor uitmuntende studenten.

Dat Honoursprogramma stelt de volgende eisen: je bent cognitief beter dan gemiddeld (liefst minimaal gemiddeld een 8), je bent creatief, toont maatschappelijke verantwoordelijkheid, kunt samenwerken, toont reflectief vermogen en neemt verantwoordelijkheid buiten de collegebanken. Een hele waslijst, volgens Hoffland samen te vatten als ‘onderscheidend’.

Onderwijsconsument

De Wageningen Ambassadors, die door de werkgroep zijn gevraagd wat zij onder excellentie verstaan, kwamen met ongeveer dezelfde kwalificaties, maar voegden er nog één toe: onafhankelijk denken. Hoffland denkt dat WUR daarin onderscheidend zou kunnen worden. ‘We willen sterker inzetten op een academische houding, waarbij we de studenten minder pamperen en ze meer uitdagen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun opleiding. Simpel voorbeeld: als je niet komt opdagen voor een verplicht vak, dan ga je zelf naarde docent met een alternatief voorstel. Je pakt de regie in plaats van de passieve houding van onderwijsconsument.’

Dat vergt ook een andere rol van de docent, vervolgt Hoffland. ‘Die moeten studenten minder schoolse opdrachten geven, met meer vrijheid en meer ruimte voor beeldcultuur en gebruik van internet. Daar zijn vast al voorbeelden van, maar wij kennen ze niet. Die willen we graag leren kennen als strategiegroep.’

Ook denkt Hoffland dat er meer aandacht nodig is voor excellentie op teamniveau. ‘We kunnen niet allemaal Stephen Hawking zijn. Dus de vraag moet zijn: welke aanvullendecompetenties heeft een team nodig om excellent te worden of blijven? Dat lijkt ons een belangrijke aanvulling op tenure track, waarin de excellentie op persoonlijk niveau is geregeld.

Thema: Excellentie

WUR wil komend najaar een nieuw strategisch plan presenteren. Een van de tien thema’s die daarin aan bod komen, is Excellentie. Wil je hierover meepraten? Dat kan op twee manieren. Drop je ideeën op de webpagina van de themagroep op intranet.wur.nl of kom naar de bijeenkomst van de werkgroep op 14 mei om 12.30 uur in Forum, zaal 031/034.

Website van de themagroep https://intranet.wur.nl/Project/NewStrategicPlanWUR/Pages/ZuwQ-BQlR02LPR2oFPgK5Q

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.