Student

Unitas ziet af van plek in oude postkantoor

De plannen voor een poppodium en onderkomen voor Unitas op de plek van het voormalige postkantoor zijn te grootschalig en financieel riskant. Unitas doet daarom niet mee.
Roelof Kleis

Het postkantoor (rechts) aan het Plantsoen staat al jaren leeg. Links het plein voor theater De Junushoff. © Roelof Kleis

Dat zegt voorzitter Yvonne de Hilster namens het Eugeia Fonds, de stichting van oud-leden van Unitas die verantwoordelijk is voor de huisvesting van de vereniging. Het Eugeia Fonds staat samen met Wageningen Live aan de wieg van het burgerinitiatief om het oude postkantoor tegenover de Junushoff om te vormen tot een poptempel en verenigingsgebouw voor Unitas.

Sloop

De Hilster reageert daarmee op de haalbaarheidsstudie die in opdracht van de gemeente is gedaan naar de locatie. In die studie zijn drie varianten onderzocht. Twee daarvan gaan uit van behoud van het bestaande gebouw met eventueel een uitbouw. Het alternatief is sloop en vervangende nieuwbouw, waarbij ook ruimte is voor woningbouw op verdieping.

IMAG1380_2.jpg

Om het poppodium financieel mogelijk te maken is jaarlijks in de onderzochte varianten drie tot bijna vier ton subsidie nodig voor een periode van minstens vijftien jaar. Dat is volgens De Hilster geen gezonde businesscase. ‘Dit vormt voor de andere deelnemers in de plannen een te groot risico voor de continuïteit. Dat risico willen wij met het kapitaal van onze vereniging niet nemen’, schrijft de stichting in een reactie aan de gemeente.

Blijft het bij de beschreven drie varianten, dan zullen wij een stap opzij doen

Yvonne de Hilster

De drie varianten kosten minimaal vijf (verbouw) tot bijna negen (nieuwbouw) miljoen euro. Volgens De Hilster zijn de plannen veel te grootschalig geworden. ‘De varianten die zijn onderzocht doen geen recht aan datgene waar wij in 2016 mee zijn begonnen: een plek voor jongeren in het centrum van Wageningen, met daarin een rol voor Unitas.’ Die plannen zijn uitgegroeid tot een poppodium met oefenruimtes, een muziekcafé, filmzaal, verenigingsruimte voor Unitas en woningbouw.

Soberder

Het Eugeia Fonds wil alleen nog meedoen als er naar een soberder plan wordt gekeken dat meer recht doet aan de oorspronkelijke uitgangspunten. ‘Blijft het bij de beschreven drie varianten, dan zullen wij een stap opzij doen.’ Ook het bestuur van Unitas stelt zich volgens De Hilster op dat standpunt. Unitas zit op dit moment zonder eigen honk. Vergaderingen vinden in het oude pand op de berg plaats, maar daar mogen geen activiteiten worden gehouden.

Lees meer:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.