Wetenschap

Nederlandse vissers draaiden goed jaar, maar wacht onzekere toekomst

De afgelopen paar jaar draaiden de Nederlandse vissers hoge winsten, zo blijkt uit de nieuwste viscijfers die Wageningen Economic Research vandaag presenteert in Den Haag. Toch wordt het voor veel vissers de komende tijd spannend, denkt onderzoeker Arie Mol.
Tessa Louwerens

© Shutterstock

De Nederlandse kottervisserij haalde in 2017 73 miljoen euro nettoresultaat binnen, iets lager dan de 81 miljoen in 2016. ‘Dit komt met name omdat er minder gevangen is’, vertelt onderzoeker Arie Mol van Wageningen Economic Research. In de periode van 2000 tot 2014 draaiden de vissers vooral verlies of behaalden ze slechts een marginale winst. Mol: ‘De afgelopen drie jaar zien we verbetering. Die is vooral te danken aan een combinatie van lagere brandstofkosten, hogere visprijzen en de toepassing van de pulsvisserij.’ Voor sommige vissers kwam dit echter te laat: zij konden het tij niet meer keren na jaren van lage of negatieve resultaten. Verschillende schepen zijn opgekocht door grotere bedrijven.

Grote uitdagingen

De Nederlandse visserijsector staat volgens Mol wel voor een aantal flinke uitdagingen. Er gaat komend jaar namelijk veel tegelijk veranderen. Zo komt de Brexit eraan. Het is nog niet duidelijk of de Nederlandse vloot kottervloot in Britse wateren mag blijven vissen, of onder welke voorwaarden en tegen welke prijs dat eventueel zou mogen. Mol: ‘Als daar niet meer gevist mag worden dan zal het resterende deel van de Noordzee intensiever worden bevist.’ Daar komt bij dat er plannen zijn voor windmolenparken op zee. ‘Als die worden gerealiseerd dan raken vissers ook die visgronden kwijt, want vissen in windparken is in Nederland verboden.’ Technisch gezien is het wel mogelijk, zegt Mol. ‘In het Verenigd Koningrijk is het bijvoorbeeld wel toegestaan.’

Verder zal in 2019 ook de aanlandplicht volledig worden ingevoerd en wordt overwogen de pulsvisserij niet langer toe te staan. Het eerste betekent dat de vissers alle bijvangst, op enkele uitzonderingen na, mee aan wal moeten nemen. Het verdwijnen van de ontheffing voor pulvissers heeft ook grote gevolgen. Mol: ‘Pulsvissen zorgt voor lagere brandstofkosten en daarnaast geeft het relatief weinig bijvangst, wat een belangrijk voordeel is wanneer straks de aanlandplicht wordt ingevoerd. De platvissers hebben de afgelopen jaren sterk in deze techniek geïnvesteerd en dat zie je terug in de resultaten. Maar ondanks dat ze een paar goede jaren hebben gehad, staan lang niet alle bedrijven gezond voor. Ze moeten die investering ook terugverdienen.’ Het is volgens Mol lastig voor de sector om zich goed voor te bereiden op deze toekomstscenario’s omdat er nog zoveel onzekerheden zijn. ‘Nu wachten de vissers dus vooral af.’

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.