Organisatie

Waar komt De Zaaier?

Drie jaar is er in de armelijke jaren twintig nodig om voldoende geld bij elkaar te bedelen voor De Zaaier. Alle tijd dus om een mooie plek uit te zoeken voor het standbeeld. In 1926 vindt uiteindelijk de onthulling plaats op de Bassecour aan het Salverdaplein, maar die locatie was niet de eerste keus.
Rik Nijland

Beeldhouwer August Falise doet het ontwerp voor het kunstwerk in 1923 cadeau aan de Landbouwhogeschool ter gelegenheid van het eerste lustrum. Om het beeld te realiseren, wordt de landbouw te hulp geroepen; crowdfunding avant la lettre. Boeren zijn echter amper te bewegen hun portemonnee te trekken voor een standbeeld in Wageningen. Pas na een ingrijpende versobering – steen in plaats van brons – is er net voldoende geld om de kunstenaar groen licht te geven.Zere beenIn het Landbouwkundig Tijdschrift schrijft Willem Laman Trip, administrateur der Landbouwhogeschool en fondsenwerver, dat het Instituut voor Phytopathologie (het Gebouw met de Klok) de ‘schoonste plek’ is om het beeld te plaatsen. Dat is tegen het zere been bij de befaamde tuinarchitect Leonard Springer. ‘Als ontwerper van dien tuin, vind ik de plaats allerminst aangewezen’, schrijft hij in een ingezonden brief in de krant. ‘Zoo’n beeld behoort daar niet thuis en is in strijd met de omgeving.’ Uiteindelijk valt de keus op de beslotenheid van het voorplein bij het Salverdaplein. Daar domineert het beeld 64 jaar de ingang van het Hoofdgebouw. Daarna krijgt het meer ruimte voor het nieuwe bestuursgebouw aan de Costerweg. Sinds 2012 staat De Zaaier wat verloren op de Campus-vlakte.

Lees meer:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.