Wetenschap

Staart-couperen eerste actiepunt nieuw Europees centrum dierenwelzijn

Wageningen Livestock Research gaat leidinggeven aan het eerste Europese referentiecentrum voor dierenwelzijn, zo besloot de Europese Commissie. Het centrum gaat haar aandacht eerst richten op het welzijn van varkens.
Tessa Louwerens

© Shutterstock

Wageningen Livestock Research maakt samen met het Friedrich-Loeffler-Institut (Duitsland) en het Department of Animal Science aan de universiteit van Aarhus (Denemarken) deel uit van het consortium dat het nieuwe referentiecentrum voor dierenwelzijn vormt.

Couperen

Eerste actiepunt is het vinden van een oplossing voor het staart-couperen bij varkens, vertelt projectleider Hans Spoolder van Wageningen Livestock Research. ‘Volgens de wet mogen staarten niet routinematig worden gecoupeerd, maar dat gebeurt nu wel. Boeren en ook toezichthouders zien echter geen alternatief, omdat het niet couperen van staarten ook tot allerlei gezondheids- en welzijnsproblemen leidt.’

Het centrum gaat technische en wetenschappelijke ondersteuning bieden aan de verschillende Europese lidstaten, om te helpen bij het controleren op naleving van de wet. ‘Ons doel is om boeren en lokale toezichthouders handvatten te bieden. Bijvoorbeeld door risicofactoren te identificeren, zodat handhavers beter kunnen controleren en ook gerichter adviezen kunnen geven om welzijn te verbeteren. Want het gaat niet alleen om bekeuringen uitdelen.’

Trainingsnetwerk

In dit eerste jaar gaat het referentiecentrum een netwerk vormen van nationale contactpersonen in alle lidstaten van de EU. ‘Aan de ene kant willen we contact leggen met mensen die inhoudelijk bij kunnen dragen. Aan de andere kant willen we een trainingsnetwerk opbouwen om te kijken hoe we de relevante informatie het best kunnen verspreiden. Willen we bijvoorbeeld databases aanleggen, trainingen geven of informatieboekjes maken. Daarvoor moeten we eerst kijken waar behoefte aan is.’

Per 1 mei 2018 moet het plan voor de komende paar jaar op tafel liggen. Het ministerie van LNV draagt bij aan de Nederlandse inzet. Mogelijk komen er later nog meer van dit soort centra, die zich bijvoorbeeld met het welzijn van andere diersoorten bezighouden.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.