Organisatie
Achtergrond
Politiek

Groei universiteit belangrijk onderwerp bij lokale verkiezingen: Neemt WUR te veel ruimte in?

Eigenlijk gaat de gemeente er niet over, maar de groei van WUR is desondanks een prominent onderwerp bij de lokale verkiezingen in Wageningen. De centrale vraag: hoeveel ruimte mogen de universiteit en haar studenten innemen?
Stijn van Gils,Kenneth van Zijl

Direct of indirect, de programma’s van alle Wageningse fracties die op 21 maart aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen, staan vol van Wageningen University & Research. De afgelopen jaren is het aantal studenten aan de universiteit flink gegroeid en dat heeft zijn weerslag op de stad. Zo zijn de huizenprijzen fors gestegen en blijft, alle inspanningen ten spijt, de kamernood onder studenten groot. Dat hier iets aan gedaan moet worden, is elke partij duidelijk. Van GroenLinks tot VVD: iedereen wil meer betaalbare woningen.

Hoogbouw

Maar hoe dat doel bereikt moet worden, daarover verschillen de meningen. GroenLinks wil meer hoogbouw; compact bouwen om zo het buitengebied te sparen. De VVD, Stadspartij en ChristenUnie zijn daarin veel voorzichtiger. De nieuwbouw moet wel in het stadsbeeld passen, vinden ze en dat kan lang niet overal.

Ook over de voorlopige oplossingen verschillen de meningen. Zo vindt GroenLinks dat huiseigenaren gezinswoningen mogen verbouwen tot studentenhuis. De SP, het CDA en de Stadspartij hebben daar moeite mee. Zij vinden dat er ook voor ‘de gewone burger’ voldoende huizen moeten zijn. Studenten kunnen tijdelijk buiten Wageningen wonen, menen deze partijen. Al zouden ook zij het liefst willen dat alle studenten in Wageningen kunnen wonen als ze dat willen. De ChristenUnie wil een deel van de studentenhuisvesting combineren met ouderenwoningen om zo de sociale integratie te verbeteren.

Buitengebied sparen

Als het even kan willen de meeste partijen het buitengebied sparen. Alle partijen denken dat er voorlopig geen nieuwe uitbreidingsplannen moeten komen. Overigens zijn er in het verleden al wel bouwvergunningen afgegeven. Bijvoorbeeld bij de Nude en bij Kortenoord kunnen daardoor sowieso nog meer huizen en bedrijven worden neergezet. Op de lange termijn vinden sommige partijen (VVD, SP en in mindere mate D66) dat er – als dat in de toekomst nodig is – wel buiten de bebouwde kom mag worden gebouwd.

Op het punt van de bereikbaarheid van de stad – en meer in het bijzonder: van WUR – zijn de kaarten grotendeels hetzelfde geschud. De partijen die het buitengebied ‘indien nodig’ willen gebruiken voor meer gebouwen, zijn ook bereid dat te doen voor meer autowegen. De facto is dat trouwens een discussie voor de bühne, want over de belangrijkste nieuwe weg – de geplande rondweg om de campus – heeft de provincie de regie overgenomen van de gemeente. De meeste partijen zien dat overigens niet zo; zij blijven zich hardmaken voor hun standpunt. Alleen de nieuwe partij, Connect Wageningen, laat weten dat ‘die discussie wel zo’n beetje gevoerd is’.

Fietsers

Over voorzieningen voor fietsers is weinig discussie. De meeste partijen willen daarin investeren. Op dit moment wordt er gewerkt aan een snelfietsroute van de binnenstad naar de campus. De meeste partijen willen dat er meer van dergelijke routes komen, of in elk geval dat fietsknelpunten worden opgelost. Om het gebruik van de fiets verder aan te moedigen willen SP, PvdA en ChristenUnie dat er op de campus betaald parkeren komt. Andere partijen als de Stadspartij en het CDA zijn daar huiverig voor. Zij vrezen dat medewerkers dan in de woonwijken gaan parkeren, met alle overlast van dien.

Alle partijen zijn het erover eens dat de kennis van WUR zo veel mogelijk benut moet worden in de stad. Partijen als GroenLinks en Connect willen bijvoorbeeld dat de gemeente vaker aanhaakt bij het vak Academic Consultancy Training. Volgens de Stadspartij gebeurt dat echter al heel vaak. We moeten ook weer niet denken dat WUR-kennis elk gemeentelijk probleem op kan lossen, vindt de partij.

Meer overleg

Studentenpartij Connect Wageningen spreekt in haar programma het vaakst over WUR en studenten. Zij vindt dat studenten te weinig gehoord worden en pleit bijvoorbeeld voor meer aandacht voor het welzijn van internationale studenten. Ook wil de partij dat de gemeente meer in het Engels gaat communiceren. Met dat laatste zijn alle partijen het eens, al laat de SP wel weten dat het Nederlands ook niet vergeten moet worden. De partij wil onder meer gratis taalcursussen beschikbaar stellen voor internationale studenten.

Directe kritiek op WUR laten de partijen weinig horen. Maar in de kantlijn is er wel degelijk gemor te bespeuren. De enorme groei van de universiteit brengt naast levendigheid en mogelijk werkgelegenheid ook drukte en frictie met zich mee. Maar een lagere groei afdwingen, zit er niet in, want daar gaat de gemeente niet over. Dus voorlopig hameren de partijen die zich zorgen maken vooral op meer overleg.

Student-kandidaten stellen zich voor in video’s:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.