Wetenschap
Politiek

Relatie Indonesië en WUR zette de toon in ontwikkelingssamenwerking

Indonesië staat model voor de ontwikkelingsrelatie van Wageningen University met landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Dat blijkt uit een artikel over Wereldmerk Wageningen in Resource.
Albert Sikkema

©Shutterstock

De Wageningse universiteit, die dit jaar 100 jaar bestaat, heeft zijn wereldwijde reputatie opgebouwd in Nederlands Indië. De kersverse Landbouwhogeschool leverde tussen 1925 en 1940 talloze afgestudeerden in de plantenveredeling, bosbouw en bodemkunde aan de proefstations in de toenmalige kolonie. Ze gingen zich bezig houden met hogere opbrengsten en betere productieomstandigheden voor belangrijke gewassen als rijst, koffie, rubber, kina en suikerriet. Omdat de koloniale planters baat hadden bij deze praktijkkennis, kregen de praktijkgerichte Wageningers een sterke reputatie in Nederlands Indië.

Ontwikkelingsprojecten

Na de Tweede Wereldoorlog en de Indonesische onafhankelijkheid vonden de meeste Wageningse alumni daarom moeiteloos een baan bij bedrijven en ontwikkelingsprojecten in de Derde Wereld. Ze werkten daar, net als in de proefstations in Nederlands Indië, aan langjarige onderzoeksprojecten en capaciteitsopbouw op universiteiten in ontwikkelingsprojecten. Ook in Indonesië kregen de Wageningers na 1965 weer volop langdurige ontwikkelingsprojecten.

Breuk

Maar dit ontwikkelingsmodel kwam ten einde in 1992, toen het tot een breuk kwam tussen Nederland en Indonesië. De Indonesische president Souharto zette alle Nederlandse onderzoekers het land uit, nadat het Indonesische leger protesten voor onafhankelijkheid op Oost-Timor bloedig had onderdrukt en de Nederlandse minister van Ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk hiertegen protesteerde.

Koerswijziging

Deze breuk markeerde een koerswijziging in het ontwikkelingsbeleid van Nederland. In de nieuwe situatie bouwde Wageningen geen proeftuinen en faculteiten meer in de wereld, maar leidde ze vooral studenten en promovendi op. In de huidige ontwikkelingssamenwerking zijn deze promovendi dikwijls de katalysator van markt- en beleidsprocessen in hun land. Ook in Indonesië.

Het wereldmerk Wageningen werd opgebouwd door Wageningse studenten in Nederlands Indië, maar de ontwikkelingsrelatie wordt nu vooral vormgegeven door internationale MSc- en PhD-studenten die komen studeren en promoveren in Wageningen.

Lees het hele verhaal vandaag in Resource magazine, ofhier.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.