Organisatie
Opinie

Hoe houden we WUR zichtbaar?

De Wageningse burgemeester Geert van Rumund stelde in zijn nieuwjaarstoespraak dat WUR zichtbaar moet blijven in de stad. Het baart hem zorgen dat, na al het onderwijs, straks ook de plechtigheden naar de campus verdwijnen. WUR heeft de stad in haar naam, doe die dan ook eer aan, aldus de burgemeester. Goed punt?
Yvonne de Hilster

tekst Yvonne de Hilster illustratie Henk van Ruitenbeek

Geert van Rumund, burgemeester van Wageningen

‘Ik ben in mijn nieuwsjaarspeech over de Aula begonnen, omdat die voor veel mensen betekenis heeft. Nijmegen heeft met eenzelfde situatie te maken gehad, daar is het vertrek uit de aula in de binnenstad eind jaren tachtig een trauma geworden. Een vertrek van WUR uit de Aula voelt niet goed. Alleen al het bord dat ervoor staat is een belangrijk symbool. Ik zie de stad ook als een grote campus. We horen bij elkaar. Studenten verrijken de stad, en het onderzoek en onderwijs van WUR naar bijvoorbeeld klimaat, voedsel en conflictbeheersing raakt aan Wageningen Stad der Bevrijding. Daarnaast daagt een fysieke locatie in de stad WUR uit om er het hele jaar iets te doen. Wat mij betreft wordt dit gecombineerd met een ontmoetingsplek voor en met internationale studenten. Zeker in de zomer ligt voor hen eenzaamheid op de loer. Bovendien is de echte wereld diverser dan de campus. Het zou een geweldig cadeau voor de universiteit en de stad zijn als die fysieke band blijft.’

Sjaak Driessen, directeur bblthk

‘Wij doen heel veel aan de zichtbaarheid van WUR in de binnenstad. Neem de zondagsuniversiteit en kindercolleges. En bij de Woensdag Debatdag in samenwerking met de Gelderlander zit WUR ook in de redactie. Wij timmeren wat dat betreft snoeihard op de kist. Ook in het kader van 100 jaar WUR hebben we straks een leuk project in de stad. Dit alles komt doordat we in de loop der jaren goede relaties hebben opgebouwd. Het is ook niet mijn ervaring dat je WUR er aan de haren bij moet slepen als je iets wilt doen. Het is eerder omgekeerd. Voor de reeks van de zondagsuniversiteit kan ik altijd heel snel sprekers vinden. Ik kan anderen alleen maar aanraden te investeren in relaties met WUR. Verder zitten er ook in mijn bibliotheek studenten, van wie ik hoor dat ze graag af en toe de campus af willen. Ik proef een sociaal verlangen naar de stad. Het gaat niet om de hardware, een gebouw, maar om de software, de mensen.’

PH van Spanje 2.jpg## Piet-Hein van Spanje, secretaris Wagenings Ondernemers Contact (WOC)

en voorzitter Business and Science Park Wageningen

‘Wij horen van ondernemers dat ze het mogelijke vertrek van WUR uit de Aula heel jammer zouden vinden. Zeker de promoties worden gewaardeerd. Een Dialogue Centre hoort kennelijk bij de huidige tijd, met ook Unilever en FrieslandCampina op de campus. Maar voor de zichtbaarheid van WUR in de stad zou het goed zijn als WUR een gebouw in de binnenstad houdt. Zichtbaarheid zit niet alleen in een festival als Food4you, het zit ook in de hardware. Wij zouden ook graag zien dat WUR zichtbaar wordt op het Business and Science Park. Bijvoorbeeld met een onderwijs- of onderzoeksgebouw. Dat vergroot de aantrekkelijkheid van het park voor bedrijven. Nu vertrekken er bedrijven van hier naar de campus.’

Nicolien Pieterse, programmaleider Impulse

‘Impulse is vooral bedoeld voor het opbouwen van een campuscommunity. Omdat samenwerking met organisaties en initiatieven uit de stad hartstikke leuk is, staat Impulse daar altijd voor open. Bij de lunchconcerten zijn er ook regelmatig Wageningse bandjes. WUR is veel toegankelijker geworden de afgelopen jaren. Toen we verspreid in de stad gehuisvest waren, waren er minder bijeenkomsten waar iedereen naartoe kan komen, zoals de openbare lezingen die we houden. Dat is pas gekomen met verhuizing naar de campus. Met de campusapp kan iedereen onze activiteiten vinden; hij is vrij te downloaden.’

Elianne Rookmaaker, projectondersteuner Aan de slag met de binnenstad

‘In Aan de slag met de binnenstad is de aansluiting tussen WUR en de binnenstad een van de zeven onderwerpen. Onderdeel daarvan is dat de binnenstad vaker als studieobject gaat dienen. We willen studenten ervan bewust maken dat hun onderzoekspraktijk zich ook om de hoek, in hun eigen leefomgeving kan bevinden. Zo werkt er in onze binnenstadwinkel nu een groep studenten aan profielen voor de binnenstad. Ook zijn we betrokken bij het organiseren van activiteiten die 100 jaar WUR zichtbaar gaan maken in de stad. Voor mij gaan zichtbaarheid en verbinding vooral over mensen; een gebouw als zodanig is niks. Voor de toekomst gaat het eerder over flexibele werkplekken, ontmoetingsplekken en eetgelegenheden in het centrum.’

Eric Langendoen, kunstenaarscollectief Waterlanders, Wageningen

‘Hoe WUR beter zichtbaar wordt in de binnenstad? Verplaats de binnenstad. Als je kijkt naar verkeersstromen is het kruispunt tussen de Boomgaarden, de Pomona en het fietspad achter de Pomona het centrum van de stad. Er is ook een oude kaart van Wageningen die de stad juist daar benoemt. Daar hebben we het ook in onze komende buurtsafari over. Maar zonder gekheid: richt in de binnenstad een WUR-winkel in. Een winkel met de mooiste ideeën voor de toekomst, zodat je kunt zien waar Wageningen aan werkt en daar als inwoners trots op kunt zijn. Een soort galerie met wegen die we kunnen inslaan en die voortkomen uit onderzoek. Een plek waar je zo kunt binnenlopen en kunt dromen, die je inspireert. Zo kom je als academische instelling ook uit de ivoren toren. Dus ja het gaat ook om een locatie, die maakt en houdt je zichtbaar.’

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.