Wetenschap
Onderzoek

De Vos meest geciteerde Wageninger

Willem de Vos is de meest geciteerde Wageningse onderzoeker van de afgelopen jaren, gevolgd door Pedro Crous en Lourens Poorter. Dat blijkt uit een analyse van de bibliotheek van WUR.
Albert Sikkema

De bibliotheek telde tussen 2006 en 2016 het aantal publicaties van WUR-onderzoekers die behoren tot de 1 procent meest geciteerde artikelen in hun vakgebied. In die tien jaar schreef Willem de Vos, hoogleraar Microbiologie, 49 highly cited artikelen. Pedro Crous, bijzonder hoogleraar Fytopathologie en directeur van het KNAW-instituut voor schimmelcultures, kwam uit op 38 veel geciteerde artikelen. Daarna volgt bosecoloog Lourens Poorter, die met 25 toppublicaties aquatisch ecoloog Marten Scheffer net achter zich laat.

Overzicht

Deze ranglijst is een vervolg op de citatielijst van Clarivate Analytics van eind vorig jaar. Die lijst, die de meest geciteerde onderzoekers per vakgebied telde, selecteerde negen Wageningse onderzoekers, onder wie Marcel Dicke, Ken Giller en Bart Thomma. Informatiespecialist Ellen Fest miste enkele Wageningse onderzoekers in de lijst, waaronder De Vos, en maakte op basis van de WUR-onderzoekdatabase een eigen lijst. Deze nieuwe lijst zet de citatiescore van Wageningse onderzoekers niet af tegen hun vakgenoten op andere universiteiten, maar geeft een overzicht van WUR-onderzoekers.

Wereldtop

De Vos schreef van alle Wageningers de meeste highly cited papers, maar blijkbaar behoort hij qua toppublicaties niet tot de wereldtop in het zeer competitieve medische domein. Daarentegen publiceren Dicke en Giller minder toppublicaties in het landbouwdomein, maar scoren ze hoog ten opzichte van hun internationale collega’s.

Lourens Poorter en Marianne Geleijnse, beiden vrij recent benoemd tot persoonlijk hoogleraar, behoren tot de rising stars op publicatiegebied. Beiden scoren veel highly cited papers in de laatste drie jaar.

Beperkingen

Ook deze lijst heeft zich beperkingen, relativeert de opsteller Ellen Fest. Zo komen in deze lijst geen recent benoemde onderzoekers voor die op hun vorige universiteit veel toppublicaties hebben gerealiseerd, zoals Vincenzo Fogliano. Ook kunnen gepensioneerde onderzoekers, zoals voedingsonderzoeker Peter Hollman, buiten de boot vallen, terwijl pas vertrokken hoogleraren als Harro Bouwmeester en Daan Kromhout weer wel in de lijst staan. De aantallen in deze lijst kunnen afwijken van het aantal highly cited papers in het Web of Science, zegt Fest, door kleine verschillen in de methodologie.

Toch sluit de ranglijst goed aan bij de kwaliteitsbeoordeling van de visitatiecommissie, want alle Wageningse topgroepen staan met meerdere onderzoekers hoog in de lijst. Zo ‘levert’ Microbiologie naast De Vos ook nog Erwin Zoetendal en John van der Oost. Van Fytopathologie staan Crous en Thomma hoog genoteerd, net als Scheffer en Van Nes van Aquatische ecologie.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.