Organisatie

Medezeggenschap gaat akkoord met voorstel promotierecht

Vanaf 1 januari 2018 krijgen universitair hoofddocenten van WUR het recht om PhD'ers te promoveren. De medezeggenschap is akkoord met het plan van de raad van bestuur om het promotierecht uit te breiden.
Linda van der Nat

© Guy Ackermans

Afgelopen zomer nam de regering een wet aan die het ‘ius promovendi’, het promotierecht, verruimt. De nieuwe wet bepaalt dat niet alleen een hoogleraar, maar ook een andere gepromoveerde als promotor kan worden aangewezen. Voorwaarde is dat hij of zij volgens het college voor promoties over ‘voldoende bekwaamheid’ beschikt.

In het voorstel dat de RvB naar de medezeggenschap had gestuurd, was als ‘extra’ voorwaarde opgenomen dat de gepromoveerde deelneemt aan tenure track. Alleen bij uitzondering kan het college voor promoties het ‘ius promovendi’ ook toekennen aan een uhd’er buiten tenure track. De medezeggenschap liet de universiteit weten geen voorstander te zijn van het onderscheid tussen universitair hoofddocenten binnen of buiten tenure track, maar is toch akkoord gegaan.

Promotiecommissie

Volgens Tjitske Geertsema, lid van de WUR Council, heeft de universiteit benadrukt dat het college voor promoties uiteindelijk bepaalt wie in aanmerking komt voor het uitgebreide promotierecht. ‘Een uhd 1 binnen tenure track krijgt straks sowieso promotierecht, een uhd 1 buiten tenure track mogelijk ook. De promotiecommissie hoeft enkel te toetsen of een uhd 1 buiten tenure track voldoet aan de voorwaarden.’ Een uhd 2 komt niet in aanmerking voor het promotierecht.

Geertsema verwacht dat een uhd 1 buiten tenure track, die als co-promotor ruime ervaring heeeft in het begeleiden van PhD’ers, geen moeilijkheden zal ondervinden wanneer hij of zij bij de promotiecommissie vraagt om het ius promovendi.

De WUR Council wilde ook in discussie met de raad van bestuur over het voorstel om de uhd’er het promotierecht te ontnemen zodra deze met pensioen gaat. Dit zou betekenen dat universitair hoofddocenten vijf tot zes jaar voor hun pensioensleeftijd geen promovendi meer mogen aannemen. Volgens de universiteit is discussie hierover niet mogelijk; ze volgt hiermee de wetgeving.

Lees meer:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.