Wetenschap

‘Ik was de wetenschapper, maar ik kon niet helpen’

Nee, zelf heeft hij niet stagegelopen op een boerderij. Maar hij had het wel graag gedaan, vertelt de Duitse bodemkundige Torsten Starkloff, die voor zijn promotie een paar dagen over is uit zijn huidige woonplaats Ås, Noorwegen. Hij ontdekte tijdens zijn onderzoek dat veel Noorse boeren, onder wie zijn schoonvader, meer van de bodem wisten…
Lieke de Kwant

Torsten Starkloff uit Duitsland is op 5 december gepromoveerd op een onderzoek naar hydrologie en bodemerosie in de winter in Noorwegen.

Stelling: A one-year internship at a farm should be a mandatory part of the education of soil scientists.

‘Wat ik van het Nederlandse weer vind? Koud! Ik weet dat dat gek klinkt uit de mond van iemand die in Noorwegen woont; daar ligt al volop sneeuw. Maar hier is het veel vochtiger en daardoor voelt het kouder aan.

Mijn onderzoek ging over problemen met bodemerosie in de Noorse winter. Tijdens het veldwerk heb ik verschillende boeren gesproken, onder wie mijn schoonvader. Ze waren allemaal zeer geïnteresseerd en luisterden aanvankelijk geduldig. Maar na een tijdje werden ze dan ongeduldig en wilden ze me onderbreken. Ze hebben zo veel ervaringskennis. Ze bewerken hun land soms al tientallen jaren, hebben verschillende methodes uitgeprobeerd en de resultaten geobserveerd. Het drong tot me door dat ik in zekere zin slecht toegerust was om met hen te praten.

Eén boer vroeg me waar hij bomen moest laten staan of planten langs de beekoevers en waar hij ze moest kappen. Ik ken de theorie achter de preventie van oevererosie met bomen, maar kon deze specifieke vraag niet beantwoorden. Dit bracht me in een ongemakkelijke positie. Ik was de wetenschapper, maar ik kon niet helpen. De boeren willen horen wat ze precies moeten doen, niet hoe iets in theorie werkt.

Een stage van een jaar is wel wat lang. Studenten hebben daar misschien niet de tijd of gelegenheid voor. Maar als ik het zelf over mocht doen, zou ik op zijn minst mijn zomervakanties gebruiken om ervaring op te doen op een boerderij.’

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.