Organisatie
Onderwijs

Studentenraad stuurt brandbrief aan coalitie

De studentenraad van de universiteit wil dat het ministerie van OCW snel de financiering van Wageningen University gelijkschakelt met die van andere universiteiten. Dat schrijft de raad in een brief aan de coalitiepartijen.
Albert Sikkema

©Studentenraad

Het ministerie moet per 1 januari 2018 de 2-procentregel afschaffen, vinden de studenten, zodat de studentengroei volledig wordt gecompenseerd. In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet staat het namelijk heel duidelijk: ‘Het groen onderwijs zal op dezelfde wijze per deelnemer gefinancierd worden als het reguliere onderwijs.’ Maar nu hoort de studentenraad dat het ministerie van OCW voor 2018 de 2-procentregel wil handhaven die de Rijksbijdrage van de universiteit begrenst. De coalitie moet zich houden aan het regeerakkoord, vindt de studentenraad.

Rek er uit

De raad wijst ook op de negatieve consequenties van de 2-procentregel, waardoor het budget van de universiteit niet meegroeit met de snel stijgende studentenaantallen. Voorzitter Bregje de Regt: ‘Wageningen University raakt de grenzen van flexibiliteit, faciliteiten en werkdruk. We kunnen er niet omheen: de rek is eruit.’

Thesisplekken

De studentenraad wijst op het nieuwe onderwijsrooster, waardoor alle colleges worden ingekort; op de verbouwing van de bibliotheek om meer studieplekken te creëren, inkorting van belangrijke practica en het verdwijnen van waardevolle excursies. Ook zijn er niet genoeg thesisplekken beschikbaar bij de leerstoelgroepen, stelt de raad. Wageningen University is al jarenlang de beste universiteit van Nederland, maar zonder extra budget zullen de opleidingen steeds minder kwaliteit krijgen in de toekomst, voorspelt de studentenraad.

Afspraken

De Regt: ‘We hopen dat onze brief helpt de coalitie te overtuigen haar afspraken na te komen en dus de financiering van de universiteit per 1 januari komend jaar gelijk te schakelen met de andere universiteiten.’ Ook de raad van bestuur van de universiteit dringt in Den Haag aan op betere financiering. De Tweede Kamer vergadert volgende week over de onderwijsbegroting.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.