Organisatie

Weg naar WUR krijgt make-over

Wie nu de snelweg af komt ziet niets van de nabijheid van WUR. Dat moet anders. Bijzondere bomen in opzichtige groene erlenmeyers gaan de weg flankeren.
Roelof Kleis

© Felixx Landscape Architects and Planners

Erlenmeyers behoren tot het basisglaswerk van de scheikundige. Bomen in reusachtige (2,5 meter) groene erlenmeyers moeten de bezoeker er onmiddellijk op attenderen dat hier een bijzonder gebied wordt betreden. Dat gebied is de KennisAs Ede-Wageningen. Met die term worden de wegen bedoeld die de kenniscentra van beide plaatsen verbinden: het Business Science Park, WUR, de kenniscampus Ede en de terreinen rond het nog te bouwen World Food Center.

KennisAs.jpg

In Wageningen gaat het om de Nijenoord Allee en de Mansholtlaan. In Ede om de nieuwe weg langs de zuidkant van de A12, de weg naar het station en de nieuwe Parklaan langs de voormalige kazernes. In totaal gaat het om elf kilometer weg, die op dit moment niet als een as van kennis herkenbaar is. En dat moet veranderen, vinden de provincie, Ede, Wageningen en WUR.

Arboretum

Om daar handen en voeten aan te geven, zijn tal van ingrepen bedacht die meer samenhang moeten scheppen tussen de totaal verschillende wegen. De aangeklede bomen zijn daar een in het oog springend voorbeeld van. Het ‘Lineair Arboretum’ verwijst volgens de plannenmakers naar de echte botanische tuinen in Wageningen. Boom en pot verbeelden het centrale thema van de aankleding: aards en innovatief.

De groene potten zijn overigens schijn: ze hebben geen bodem. De bomen komen gewoon in de vollegrond te staan. De omhulsels worden van biobased materiaal gemaakt. Het gaat om bomen die flamboyante herfstkleuren hebben, bijzondere vruchten dragen of anderszins opvallend zijn. Naast deze speciale bomen worden ook veel gebiedseigen soorten aangeplant.

Dynamische verlichting KennisAs.jpgGroen wordt ook de kleur van de vrijliggende busbanen langs de Mansholtlaan. De fietspaden langs de hele route krijgen een aardse terrakleur. Voor de (LED)

verlichting van de rijbanen worden houten lantaarnpalen met een aluminium onderstuk gebruikt. De fietspaden krijgen aluminium masten met dynamische verlichting, die ’s nachts feller schijnt als er fietsers of voetgangers naderen.

Bermen

De bermen langs de wegen moeten ecologisch aansluiten bij de directe omgeving. Voor de Mansholtlaan betekent dat een orchideeënrijke berm met soorten die gedijen op kwelgrond. De ingrepen worden de komende jaren geleidelijk ingevoerd, zoveel mogelijk aansluitend bij regulier onderhoud. Hoeveel het ‘opleuken’ van de KennisAs gaat kosten is niet bekend.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.