Wetenschap
Politiek

WUR valt voortaan onder drie ministeries

WUR moet de komende regeerperiode zaken doen met drie ministeries in Den Haag. Dat kan een complexe aansturing worden van het voedsel- en natuuronderzoek.
Albert Sikkema

©Rufus de Vries, Geert-Jan Bruins

De financiering van de Wageningse universiteit en onderzoeksinstituten viel de afgelopen jaren onder het ministerie van Economische Zaken. Maar in het nieuwe kabinet veranderen er twee dingen voor WUR. Ten eerste gaat de financiering van het groen onderwijs van EZ naar het onderwijsministerie. Ten tweede krijgt de nieuwe landbouwminister Carola Schouten een eigen ministerie.

LNV

Dat nieuwe ministerie gaat Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heten. Dat ministerie zal vooral bestaan uit medewerkers van de huidige directie Agro en Natuur van EZ. Die medewerkers – althans de oudere – kunnen hun naamkaartjes en e-mailadressen weer uit de kast trekken uit de tijd dat het ministerie nog Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) heette.

Kennis

Naar verwachting blijft een deel van de financiering van Wageningen Research, inclusief de topsectoren, onder het ministerie van EZ vallen. Daar zit en blijft waarschijnlijk een directie Innovatie & Kennis. Maar een groot deel van het geld voor de onderzoeksinstituten loopt via de directie Agro en Natuurkennis (ANK) en die directie komt waarschijnlijk onder het nieuwe ministerie van LNV. Tenminste twee ministeries zullen dus met de WUR in gesprek willen over de onderzoeksprioriteiten.

Harry Paul

De Wageningse alumnus Harry Paul is onlangs aangesteld om het nieuwe ministerie van LNV los te weken uit het ministerie van EZ. Waarschijnlijk blijven de LNV-ambtenaren samenwonen met die van EZ. Paul, opgeleid als plantenziektekundige in Wageningen, was tot vorig jaar inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Daarvoor vervulde hij directiefuncties op het landbouwministerie. Paul, die de ambtelijke processen in Den Haag en Brussel goed kent, is aangesteld als ‘kwartiermaker’. Voor de zomer moet het nieuwe ministerie van LNV zijn ingericht.

Drie ministers

Voorlopig zijn de Haagse ambtenaren druk met de herverdeling van bevoegdheden en budgetten. En kunnen drie ministers nadenken wat ze van de WUR verlangen. Dan gaat het om – van rechts naar links – Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) van de ChristenUnie, Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) van de VVD en Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) van D66.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.