Student

Geen soepeler regel studentenhuis

De nieuwe regel voor het aantal studentenhuizen wordt niet versoepeld. Burgemeester en wethouders leggen de protesten van studenten naast zich neer.
Roelof Kleis

© Kamernet

Het college kondigde afgelopen zomer aan dat ze het aantal studentenhuizen aan banden wil leggen. De Student Council, KSV en de nieuwe politieke partij Connect Wageningen maakten bezwaar tegen het plan dat voortaan maar maximaal 5 procent van de panden, één op de twintig huizen in een straat, als studentenhuis mag worden verhuurd.

Overlast

Nu wordt bij een aanvraag om een vergunning gekeken naar het aantal woningen dat binnen 50 meter van het beoogde studentenhuis ligt. Maximaal 15 procent van die huizen mag studentenhuis zijn. In de praktijk betekent de nieuwe regel een aanscherping. Het college wil daarmee overlast door studentenhuizen voorkomen en huisjesmelkers de wind uit de zeilen nemen.

De studentenorganisaties vrezen dat de 5-procentregel de woningnood onder studenten zal vergroten. Zij wijzen er bovendien op dat 20 procent van de inwoners van Wageningen student is. Voor een goede balans zou die afspiegeling van de bevolking ook in een willekeurige straat te zien moeten zijn. De nieuwe regels zou tot een verdere scheiding leiden tussen de werelden van studenten en die van andere Wageningers.

Afspiegeling

Het college is het met die redenering niet eens. Volgens b&w is er in de praktijk maar bitter weinig interactie tussen studenten in studentenhuizen en hun omgeving. Bovendien zijn er al ruim 6000 kamers die uitsluitend voor studenten of PhD’ers zijn. De komende jaren komen daar nog eens 1400 kamers bij. Een evenredige afspiegeling buiten die studentencomplexen is daarom volgens het college niet nodig.Invoering van de nieuwe regels kan betekenen dat studenten hun huis uit moeten. Dat geldt in principe voor illegale studentenhuizen die onder de nieuwe regels geen vergunning kunnen krijgen. Het college belooft evenwel dat dat niet zomaar zal gebeuren. Bij handhaving wordt volgens het college een ‘redelijke termijn’ gehanteerd om vervangende woonruimte te zoeken. Hoe lang die termijn is, wordt er niet bij gezegd.

Hospita’s

De inperking van het aantal studentenhuizen raakt ook ouders die een huis voor hun studerende kind kopen. Onderverhuur in die huizen valt ook voortaan onder de 5-procentsregel. Een vergunning voor deze vorm van verhuur is tijdelijk en loopt zolang de studie duurt. Hospita’s die een paar kamers verhuren zijn uitgesloten van de vergunningplicht, evenals verhuurders van kamers boven kantoren, winkels of horecapanden..

De nieuwe verhuurregels moeten nog in een bestemmingsplan worden verwerkt. Dat zal naar verwachting volgend voorjaar gebeuren. De gemeenteraad kan zich dan over de regels uitspreken.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.