Organisatie
Politiek

Regeerakkoord biedt kansen voor WUR

Het nieuwe regeerakkoord bevat goed nieuws voor WUR. Mogelijk leidt de overgang naar het onderwijsministerie tot een hogere Rijksbijdrage voor de universiteit. En het nieuwe kabinet steekt 200 miljoen extra in toegepast onderzoek.
Albert Sikkema

©Shutterstock

Het groen onderwijs wordt overgeheveld naar het ministerie van onderwijs, meldt het regeerakkoord van Rutte III. Daarmee bevestigt het nieuwe kabinet de uitspraak van de Tweede Kamer anderhalf jaar geleden. Zo’n overgang kan gunstig uitpakken voor de universiteit, als het ministerie de studentengroei in Wageningen volledig gaat compenseren.

Bekostiging

De kans daarop is reëel, want het kabinet wil de bekostigingssystematiek van het hoger onderwijs herzien, ‘met daarbij specifieke aandacht voor technische opleidingen’. Dat suggereert dat de TU’s en WUR een groter deel van de onderwijspot gaan krijgen. Het kabinet wil de financiering van onderzoek aan de universiteiten sterker koppelen aan onderzoeksinspanningen, wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke impact. ‘Speciale aandacht gaat uit naar technische wetenschappen en onderzoeksgroepen die te maken hebben met hoge kosten.’

Onderzoek

Naast deze herziening van de bekostiging komt er onderzoeksgeld bij. Het kabinet verhoogt het budget voor fundamenteel onderzoek met 200 miljoen euro en ook het budget voor toegepast onderzoek en innovatie gaat met dit bedrag omhoog. Daarnaast stelt het kabinet twee keer 50 miljoen beschikbaar voor de onderzoekinfrastructuur. Daarbij moet je denken aan dure apparaten en installaties bij de instituten voor toegepast onderzoek. Al met al komt er dus een half miljard bij voor onderzoek. Daarbij moet NWO weer prioriteit geven aan fundamenteel onderzoek, stelt het kabinet.

Collegegeld

Voor de studenten komt de basisbeurs niet terug. Wel halveert het kabinet het collegegeld in het eerste jaar van universitaire en hbo-opleidingen met ingang van 2018. Verder waakt het kabinet voor de toegankelijkheid van het onderwijs. De universiteiten moeten selectie aan de poort van de bacheloropleidingen goed onderbouwen; anders kan de minister dit besluit blokkeren. En het kabinet uit zorgen over de selectie bij de masteropleidingen. Ze gaat regels ontwikkelen die ervoor moet zorgen ‘dat de selectiemethodiek transparant is, de toegankelijkheid van het masteronderwijs blijft bestaan en alle bachelor-studenten kunnen doorstromen naar een opleiding binnen het eigen vakgebied.’

Engelstalig

Ook wil het kabinet een rem zetten op de groei van het Engelstalig onderwijs. Ze gaat namelijk scherper toezien ‘op naleving van de wet dat opleidingen alleen Engelstalig zijn wanneer dit toegevoegde waarde heeft, de kwaliteit van voldoende niveau is en er in voldoende mate Nederlandstalige opleidingen zijn’. Wellicht moet WUR haar plan voor Engelstalige bacheloropleidingen dus nog eens extra onderbouwen bij het onderwijsministerie.

Contractonderzoek

In de landbouwparagraaf van het Regeerakkoord staat nog een belangrijk punt voor Wageningen Research. Het nieuwe kabinet wil de mededingingswet zo aanpassen dat samenwerking in de land- en tuinbouw expliciet wordt toegestaan. Zo wil het kabinet sectorale afspraken van brancheorganisaties, om bijvoorbeeld geld in te zamelen voor praktijkonderzoek, algemeen verbindend verklaren. Daarmee kan WUR weer makkelijker contractonderzoek voor boeren en tuinders uitvoeren.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.