Wetenschap
Natuur & milieu

Glastuinbouw nadert aangescherpt klimaatdoel

De CO2-emissie van de glastuinbouw is in 2016 opnieuw gedaald, met 0,2 Megaton naar 5,6 Megaton. Daarmee zitten de tuinders 0,6 Mton onder de oorspronkelijke klimaatdoelstelling voor 2020. Om het aangescherpte klimaatdoel voor 2020 te halen, moeten ze nog 1 miljoen ton CO2-uitstoot minderen.
Albert Sikkema

©Wikimedia

Dit blijkt uit de Energiemonitor Glastuinbouw 2016 van Wageningen Economic Research. In de periode 2010-2016 daalde de totale CO2-emissie met 2,5 Megaton. Deze daling is ontstaan omdat het tuinbouwareaal is gekrompen, tuinders minder elektriciteit verkopen, minder warmte inkopen en meer duurzame energie produceren en inkopen. Bovendien nam de energiebesparing verder toe. Ten opzichte van het basisjaar 1990 daalde de emissie van broeikasgassen met 41 procent, terwijl de sector een daling van 30 procent had afgesproken met de overheid.

Aardwarmte

De tuinders hebben nu afgesproken om nog minder CO2 te produceren. Daarvoor moet het aandeel duurzame energie, dat in 2016 groeide met 0,6 procentpunt naar 5,5 procent, verder toenemen. Tuinbouwbedrijven investeren bijvoorbeeld in aardwarmte, maar door technische problemen bij aardwarmteprojecten en minder nieuwe duurzame energieprojecten groeide het aandeel duurzame energie in 2016 minder dan verwacht.

Warmtekrachtkoppeling

De Nederlandse glastuinbouw verbruikt niet alleen energie, maar is ook energieproducent. Via warmtekrachtkoppeling produceerde de glastuinbouw vorig jaar zo’n 9 miljard kWh aan elektriciteit. Daarmee dekken de tuinders acht procent van de nationale energieconsumptie. De elektriciteitsproductie van tuinders daalt wel sinds 2012, door afname van het areaal aan kassen en lage energieprijzen. De laatste jaren verkopen de tuinders minder elektriciteit en kopen ze weer meer warmte in.

Krimp

In de Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 2014-2020 mikten de glastuinbouwsector en de overheid op een maximale CO2-emissie van 6,2 Mton in 2020, maar ze corrigeerden dit cijfer later naar 4,6 Mton. Ze verrekenden daarmee de krimp van het tuinbouwareaal en lagere verkoop van elektriciteit door de tuinders.

Ondanks deze krimp stijgt de totale CO2-emissie de afgelopen jaren in Nederland. Dat komt omdat de transportsector, de energiemaatschappijen en de chemie nog steeds meer broeikasgassen uitstoten dan voorgaande jaren, meldde het CBS in mei dit jaar.

lees ook

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.