Wetenschap
Natuur & milieu

WUR start AlgaePARC op Bonaire (video)

Wageningen University gaat een algenpark ontwikkelen op Bonaire. De zoutpannen op het Antilliaanse eiland zijn zeer geschikt voor drijvende algenreactoren, zegt René Wijffels, hoogleraar Bioprocestechnologie.
Albert Sikkema

© AlgaePARC

Het eilandbestuur van Bonaire wil de economie, die nu vooral op toerisme drijft, diverser en duurzamer maken. Daarom vroeg het bestuur aan Wijffels of hij een algenpark voor de energievoorziening kon opzetten. ‘Mijn antwoord was: nee, dat is economische gezien nu niet haalbaar.’ Maar Wijffels denkt dat het op termijn wel betaalbaar is om visvoer en veevoer uit algen te maken op Bonaire.

Duurzaam vliegen

Daarom financiert Bonaire, het ministerie van Economische Zaken en OCTA (het innovatieprogramma voor overzeese gebieden van de EU) nu een haalbaarheidsstudie van 2 ton voor algenteelt op het eiland. Ook TUI financiert mee. De reisorganisatie wil de mogelijkheden van duurzaam vliegen en ecotoerisme op het eiland verkennen en wil meer bewustwording over duurzaam toerisme bij de reiziger bewerkstelligen.

Hoge temperaturen

Parallel aan de haalbaarheidsstudie financiert NWO twee promovendi die de algenteelt moeten verbeteren. De eerste PhD-student gaat algen zoeken op Bonaire die goed tegen hoge temperaturen kunnen. Wijffels: ‘Koeling van algenproductiesystemen is duur. Daarom zijn we op zoek naar algen die bij hogere temperatuur kunnen groeien, zodat koeling niet meer nodig is. We willen algen selecteren uit zeewater van 40 a 50 graden Celsius die in de poeltjes op land op Bonaire groeien. We willen algen die goed tegen warmte kunnen en die bovendien interessante producten maken.’

Drijvende reactoren

De tweede promovendus gaat het teeltsysteem ontwerpen. Wijffels denkt aan drijvende algenreactoren in de zoutpannen op Bonaire. Het eiland heeft 4000 hectare aan zoutpannen, deels voor de winning van zeezout. ‘Het is op het land, dus je hebt weinig golfslag.’ De algen in de drijvende reactoren moeten groeien op CO2 uit de lucht, zonder koeling. De benodigde elektriciteit moet komen van zonnecollectoren. ‘Ik wil stand-alone-modules die je naar believen kunt opschalen.’

De initiatiefnemers willen laboratorium faciliteiten en een proeffabriek voor algenkweek op Bonaire realiseren. Bovendien willen ze voorlichting geven aan toeristen over duurzaam produceren van voedsel, diervoeding en biobrandstof. ‘Ik wil toe naar een groep van tien mensen op Bonaire die werken aan algenkweek in de tropen’, zegt Wijffels.

Kansrijk

Het algenpark op Bonaire is een belangrijke stap om de technologie naar de praktijk te vertalen, zegt Wijffels, want die is het meest kansrijk in de tropen. ‘Ten eerste heb je meer zon voor algengroei in de tropen, waardoor de productiviteit hoger is. Ten tweede zijn de temperatuur en hoeveelheid licht in de tropen veel constanter, waardoor je het proces in de algenreactoren beter kunt controleren.’

Op termijn wil Wijffels kerosine produceren uit algen, zodat de vakantievluchten naar Bonaire op algenbrandstof gaan. Maar op korte termijn is de productie van algenmeel voor de veehouderij en aquacultuur op het eiland kansrijker.

Crispr/cas

AlgaePARC in Wageningen, dat in 2010 startte, blijft een belangrijke rol spelen in het algenonderzoek. Wijffels: ‘Om de algenteelt voor biobrandstoffen rendabel te maken, moet de opbrengst omhoog met een factor 5. Daarbij kijken we hoe we de algenstammen kunnen aanpassen met mutaties en technieken als Crispr/cas, samen met de groep Microbiologie. Dat is labonderzoek dat we daarna uittesten in onze proeffabriek. Verder willen we de opschaling van de systemen verder uittesten en optimaliseren, zodat de algenproductie nog eens met een factor 2 toeneemt.’

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.