Organisatie

Mensenhandel centraal op campus

Voor Forum en Impulse kijken dertig gesluierde gezichten op grote billboards de voorbijganger indringend aan. De beelden vragen aandacht voor moderne slavernij.
Roelof Kleis

© Roelof Kleis

Achter de veelkleurige sluiers gaan gezichten schuil van slachtoffers van mensenhandel en/of andere vormen van moderne slavernij. Niet gebeurd in een ver buitenland, maar om de hoek in ons eigen land. De verhaaltjes bij de foto’s vertellen kort wat er heeft plaatsgevonden. De ogen vertellen de rest. Als je goed kijkt tenminste, maar misschien is het ook inbeelding.

Herkenbaar

‘Nee’, zegt Jerrol Marten van Comensha, de Nederlandse organisatie die zich al meer dan dertig jaar inzet voor slachtoffers van alle denkbare vormen van mensenhandel in ons land. ‘Dat is geen inbeelding. We hebben heel erg nagedacht over hoe we deze campagne in beeld konden brengen. Wil je de situaties van uitbuiting laten zien of de mensen zelf. En hoe dan. De meesten kunnen of willen niet herkenbaar in beeld.’

slavernij.jpg

‘En we hebben het dus ook met acteurs geprobeerd. Maar wij zagen zelf het verschil meteen. Dan zie je het verhaal niet in hun ogen’, gaat Marten verder. ‘We willen de mensen in hun kracht laten zien.’ Het werden dus gesluierde gezichten waarin de ogen je indringend aanstaren. Open je ogen heet de rondreizende expositie die een jaar geleden van start ging bij het 30-jarig bestaan van Comensha, het Comite tegen Mensenhandel.

De expositie is het eerste tastbare resultaat van de WUR-werkgroep Moderne Slavernij. Initiatiefnemer is Kees Hoogendoorn, afdelingshoofd Financien van het Facilitair Bedrijf. Hij raakte betrokken bij de International Justice Mission, de grootste organisatie die zich wereldwijd in zet tegen mensenhandel. Die interesse leidde tot het volgen van de post HBO opleiding Bestrijding Mensenhandel aan de HE in Ede.

We willen de mensen in hun kracht laten zien

Jerrol Martem (Comensha)

Aan het slot van de opleiding kwam de vraag op tafel: wat ga jij doen met wat je hebt geleerd? Hoogendoorn vroeg en kreeg permissie om binnen WUR een werkgroep op te richten die de dialoog over mensenhandel moet aanzwengelen. De groep richt haar pijlen volgens Hoogendoorn op inkoop, onderwijs en de samenwerkingsprojecten die WUR heeft met landen die hoog scoren op de lijsten met risicolanden voor mensenhandel.

Waakzaam

De expositie is bedoeld om het thema onder de aandacht brengen. Of, zo je wilt, de ogen te openen. Het afgelopen jaar registreerde Comensha 1049 slachtoffers van mensenhandel in ons land, waaronder 83 in Gelderland. Marten: ‘Ik roep mensen op om de billboards te bestuderen. Niet om medelijden op te wekken, maar om bewust te worden van het probleem. Wees waakzaam, let op, open je ogen, want het kan ook verderop bij jou in de straat plaatsvinden.’

De expositie duurt een maand. In die tijd staan nog meer activiteiten op het programma, met onder meer een TED-talk en lunchlezing in Impulse en de vertoning van de documentaire The end of Poverty in het Klokgebouw. Daarnaast finisht op dinsdag 4 oktober HAN-studente Sameena op de campus. Zij is een voormalig slachtoffer van een loverboy en gaat 100 km non-stop hardlopen tussen Utrecht en Wageningen. De sponsorloop voert onderweg langs Maarssen, Amersfoort, Ede en Arnhem, plekken waar ze woonde, woont of studeert.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.