Student
Studentenleven

Duizend kamers extra gezocht

Door de studentengroei zijn de komende vier jaar zo’n duizend kamers extra nodig in Wageningen. Studentenhuisvester Idealis zoekt geschikte locaties voor tijdelijke en permanente huisvesting, ook buiten Wageningen.
Albert Sikkema

©Marte Hofsteenge

De universiteit groeit de komende jaren volgens de prognose vrolijk door. Daardoor ontstaat in studiejaar 2019-2020 een tekort van 425 kamers, schat Idealis op basis van cijfers van de universiteit. Dat tekort loopt op tot 925 eenheden in studiejaar 2021-2022, ook als Idealis de reeds geplande nieuwbouw en tijdelijke huisvesting realiseert. Er moeten dus nieuwe locaties voor studentenhuisvesting bij. Na de zomer gaat Idealis weer in overleg met de gemeente Wageningen om dit te concretiseren.

Kortenoord

Voor het komende studiejaar leken er aanvankelijk voldoende kamers te zijn om de groei op te vangen, omdat Idealis dit jaar driehonderd kamers in Kortenoord ging realiseren. Maar doordat de gemeente Wageningen heeft gekozen voor een uitgebreide procedure, komen deze kamers pas eind volgend jaar in gebruik.

Daarom zoekt Idealis nu naar snelle alternatieven. Die vindt ze vooral buiten Wageningen. Idealis huurt voor twee jaar zeventig kamers, waarin 140 studenten kunnen wonen, op het voormalige kazerneterrein in Ede. Bovendien hoopt ze het voormalige zorgcentrum Heidestein in Heelsum te huren. Dat levert nog eens zestig zelfstandige wooneenheden op.

Buitenlandse studenten

De kamers zijn vooral bedoeld voor buitenlandse studenten, zodat Idealis de afspraak met de universiteit kan nakomen om komend studiejaar 750 kamers te reserveren voor buitenlandse studenten. ‘We denken dat we dit jaar zo net genoeg kamers kunnen aanbieden’, schat woordvoerder Hellen Albers van Idealis.

Bouw

De huisvester start in september met de bouw van een studentencomplex op het Diedenoort-terrein en hoopt over enkele jaren ook te bouwen op het Kirpestein-terrein in Wageningen. Maar die bouwprojecten vangen de toenemende vraag naar studentenkamers maar ten dele op. De universiteit denkt dat het aantal studenten de komende jaren groeit van 11.500 nu naar 14.750 in 2021. Van die drieduizend studenten extra zoekt zo’n zestig procent, ofwel 1800 studenten, een kamer in Wageningen.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.