Organisatie
Nieuws

Rondweg: WUR vertrouwt gemeente niet meer

Wageningen University & Research heeft er geen vertrouwen meer in dat de gemeente Wageningen het bereikbaarheidsprobleem van de stad op korte termijn kan oplossen. Dat zegt WUR-woordvoerder Simon Vink.
Vincent Koperdraat

Proeflocatie Carus zou moeten wijken voor de rondweg © Roelof Kleis

Op 3 juli nam de Wageningse gemeenteraad een onverwacht besluit over de door burgemeester en wethouders voorgestelde rondweg om de campus. De gemeenteraadsleden amendeerden het voorgestelde tracé langs de randen van de campus en de aangrenzende proefvelden. De coalitie koos voor een tracé dat grotendeels over WUR-grond loopt. Als een dergelijke weg er komt, moeten de proeflocaties van Carus, met daarin dure meetapparatuur, worden verplaatst.

Inpassingsplan

WUR is fel tegen dit gemeenteraadsbesluit en staat daarin niet alleen. Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland zijn ook niet blij met het besluit, zo blijkt uit een brief aan het Wageningse college. GS kondigden vorige week aan te willen ingrijpen via een zogeheten provinciaal inpassingsplan. Dit betekent dat de provincie de gemeente passeert en zelf een plan uitvoert op gemeentelijke grond. Zo’n maatregel wordt niet vaak gebruikt. In Wageningen is dat de laatste jaren één keer eerder gebeurd: bij de aanleg van de busbaan over de campus. WUR kan zich wel vinden een provinciaal inpassingsplan als het gaat om de bereikbaarheid, zegt woordvoerder Simon Vink.BegripVink noemt het besluit van de gemeenteraad over de rondweg ‘onrealistisch en onbegrijpelijk’. Het is feitelijk een nieuw plan, dat nog niet is dorgesproken en doorgerekend en minimaal 10 miljoen euro duurder zal zijn dan eerdere plannen, aldus Vink. Dat bedrag is volgens de raad van bestuur van Wageningen University & Research nodig om de kosten te dekken voor de sloop en verplaatsing van Carus. Vink: ‘Daarom hebben we als WUR wel begrip voor de provincie. Vooral omdat er op deze manier een grotere kans is dat een realistisch plan dichterbij komt. En omdat goede bereikbaarheid van Wageningen in het belang is van de hele regio.’

Goede bereikbaarheid van Wageningen is in het belang van de hele regio.

Overigens moeten de Provinciale Staten – het ‘parlement’ van de provincie – zich nog uitspreken over het voorstel van Gedeputeerde Staten – het provinciale ‘kabinet’ – om de regie over de aanleg van een rondweg in Wageningen over te nemen. Dat zal na de zomer gebeuren.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.