Organisatie

Rondweg dwars over de campus

De Wageningse gemeenteraad wil een rondweg strak om de campus die dwars door de stallen van Carus loopt. Daarmee wordt het Dassenbos gespaard.
Roelof Kleis

De rondweg moet hier komen, tussen Dassenbos (links) en de vijver. In de verte te stallen die moeten wijken. © Roelof Kleis

Dat was de verrassende uitkomst van de al jaren lopende discussie hoe de bereikbaarheid van de stad aan de kant van de campus te verbeteren. De coalitiepartijen GroenLinks, D66 en de Stadspartij toverden ter elfder ure deze nieuwe variant uit de hoed. Tot hoon van de oppositie, die zelf overigens ook tot op het bot verdeeld is over de te nemen maatregelen.

Onverteerbaar

De coalitie torpedeert hiermee het voorstel van het eigen college. Dat stelde na een lang voortraject uiteindelijk een rondweg om de campus voor langs de westkant van het Dassenbos. Maar dat bleek ‘onverteerbaar’ voor GroenLinks, dat niet bereid is het Dassenbos en het stiltegebied in het Binnenveld op te offeren aan asfalt. ‘Daarom hebben we gezocht naar een formulering die beide gebieden spaart.’

Dit voorstel heeft een draagvlak van precies veertien personen

Peter de Haan (ChristenUnie)

Het traject dat de coalitie wil moet oostwest zo dicht mogelijk langs de campus (kassen van Radix) lopen en noordwest zo ver mogelijk van de woonwijk Noordwest af en oostelijk van het Dassenbos. Dat betekent een doorsnijding van de stallen van Carus op de campus. De nieuwe route kruist vervolgens de busbaan en wringt zich tussen Rikilt en de sterflat Dijkgraaf naar de Nijenoordallee.

Belachelijk

De oppositie reageerde furieus op het plan. ‘We maken Wageningen bij de provincie volslagen belachelijk’, merkte VVD-voorman Marc Kiel op. ‘Dit is een wanhoopsamendement’, legde CDA-er Martijn Weenink de vinger op de zere plek. ‘Dit voorstel heeft een draagvlak van precies veertien personen’, sneerde Peter de Haan (ChristenUnie).

rondwegomdassenbos2.jpgHarold van Roekel (Hart voor Wageningen)

deed er nog een schepje bovenop. ‘Ik loop al 30 jaar mee in de raad, maar zo bont heb ik het nog nooit gehad. De coalitiepartijen flansen in een achterkamerje een plan in elkaar, dat haaks staat op alle gemaakte afspraken. Een plan dat bovendien minimaal 10 miljoen extra gaat kosten dan het collegevoorstel.’

Die 10 miljoen zijn volgens de raad van bestuur van Wageningen University & Research de kosten voor de sloop van de stallen. Maar als het aan de WUR ligt, komt het niet zover. ‘Ik ben verbijsterd’, reageerde WUR-woordvoerder Simon Vink na afloop. ‘We zijn bijna twee jaar met elkaar in gesprek in stuurgroep en projectgroep en dan komt er dit uit: we gaan dwars door de WUR-gebouwen. No way.’

Verkiezingsbelofte

Het voorstel van de coalitie is een zwaarbevochten compromis, legden de drie partijen uit. Zowel GroenLinks, D66 als de Stadspartij schenden met een rondweg om de campus een harde verkiezingsbelofte. ‘Maar we hebben ook beloofd de problemen op de Nijnenoorallee op te lossen’, reageerde D66-leider Peter Veldman op dat verwijt. ‘Alle andere oplossingen zijn niet haalbaar. Dan moet je verder kijken.’ Rien Bor (Stadspartij) maakte zich ervan af door op te merken dat campusterrein geen Binenenveld is.

Dat Dassenbos interesseert me eigenlijk niks, maar we willen geen weg over de Dijkgraaf

Rien Bor (Stadspartij)

Bor benadrukte bovendien dat ingrijpen van de provincie dreigt als Wageningen er zelf niet uit komt. ‘We moeten dus wel een besluit nemen. Dat Dassenbos interesseert me eigenlijk niks, maar we willen geen weg over de Dijkgraaf. En dat gebeurt wel als je het aan de provincie overlaat.’ Van Vulpen (GroenLinks): ‘Met dit besluit halen we het uiterste binnen voor de natuur. Dit verandert een onverteerbaar voorstel in een bittere pil. Daar ben ik ondanks alles toch een beetje trots op.’

Of de weg er komt is al met al uiterst ongewis. Hoe de provincie denkt over de jongste Wageningse ‘move’ is nog niet bekend. Zonder de medewerking van WUR is de weg niet aan te leggen. Datzelfde geldt voor studentenhuisvester Idealis op wiens terrein de aansluiting komt van de nieuwe weg op de Nijenoordallee.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.