Student
Studentenleven

Verenigingen weinig toegankelijk voor internationale student

Studentenverenigingen kunnen zich best wat meer openstellen voor de vele buitenlandse studenten in Nederland, meent de Landelijke Kamer van Verenigingen.
Hoger Onderwijs Persbureau,Linda van der Nat

Feestende eerstejaars tijdens de AID van 2015. © Sven Menschel

Volgens een onderzoek van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) heeft 63 procent van de 48 aangesloten verenigingen projecten lopen om internationalisering te bevorderen. Toch laat de toegankelijkheid voor internationale studenten wat te wensen over. Driekwart van de 82 ondervraagde buitenlandse studenten weet überhaupt niet dat het mogelijk is om lid te worden van een Nederlandse vereniging, of denkt dat het ze toch niet zal lukken.

Heel vreemd is dat niet: volgens een enquête onder de besturen van 41 geënquêteerde studentenverenigingen verwacht meer dan de helft dat de leden niet blij zullen zijn met een toename van het aantal internationals op de ‘soos’. Een kwart denkt dat hun leden dat wél zullen toejuichen, de helft is neutraal. En slechts 15 procent acht het realistisch dat hun vereniging zich openstelt voor internationale studenten.

Studieduur

De geringe buitenlandse deelname aan het verenigingsleven is voor een belangrijk deel te wijten aan de studieduur van de internationals, meent vicevoorzitter Ruben Puylaert van de LKvV. ‘Veel buitenlandse studenten zijn maar een half jaar in Nederland. Dan is een volwaardig lidmaatschap ook gewoon moeilijk.’ De meeste uitwisselingsstudenten kiezen voor het Erasmus Student Network (ESN), waar ze gelijkgestemden treffen om mee te feesten en te socializen.

Studentenverenigingen die zich openstellen voor internationale studenten hoeven het Engels niet als tweede voertaal in te voeren, zegt Puylaert. ‘Dat is niet de oplossing, want onderzoek wijst uit dat veel internationale studenten hier juist naartoe komen om de Nederlandse cultuur beter te leren kennen.’

Wel kunnen studentenverenigingen de internationale studenten die graag lid willen worden een steuntje in de rug geven, meent de LKvV. Bijvoorbeeld door delen van de mores en tradities in de eerste weken van het lidmaatschap te laten vertalen door een jaargenoot. Dan is er direct contact met een Nederlandse student en weet de internationale student goed hoe de vereniging in elkaar steekt. ‘Op deze manier wordt het voor een internationale student makkelijker om te integreren in de vereniging en in het studentenleven in een vreemde stad’, aldus de conclusies van het landelijke onderzoek.Aantrekkelijker De conclusie van het rapport is dat verenigingen beter hun best moeten doen om aantrekkelijker en toegankelijker te worden voor buitenlanders. Veel leden zijn bang dat hun cultuur zal veranderen, maar die vrees is volgens de LKvV ongegrond. ‘Met de juiste benadering hoeft er niet al te veel geschaafd te worden aan de taal en cultuur binnen de vereniging.’ Maar, benadrukt de LkvV, het blijft aan de studentenverenigingen zelf op welke manier zij dit willen doen.’

Lees meer

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.