Student
Nieuws
Studentenleven

Idealis verwacht kamertekort

Kamerzoekende eerstejaars zullen hun geduld op de proef moeten stellen. Studentenhuisvester Idealis twijfelt of ze voor 1 mei alle Nederlandse studenten op zoek naar een kamer kan huisvesten.
Linda van der Nat

Artist impression van Kortenoord. ©Idealis

Het kamertekort wordt veroorzaakt door een vertraging in de vergunningverlening voor een studentencomplex op Kortenoord. Idealis wilde daar vanaf eind oktober 2017 300 tijdelijke woningen voor studenten opleveren, maar dat wordt nu voorjaar 2018. Woordvoerder Hellen Albers: ‘Er is een uitgebreide procedure nodig, terwijl wij hadden ingezet op de reguliere procedure. Dat is jammer, want daardoor schuift alles in onze planning op.’

Bovendien kampt Idealis met weinig huuropzeggingen. Albers: ‘Het is niet duidelijk waarom, maar er zijn momenteel weinig studenten die hun kamer verlaten. Dat is lastig, want we hebben de woonruimte hard nodig.’ Idealis probeert nu de huidige huurders te stimuleren hun kamer te verlaten: de eerste honderd studenten die vanaf 9 juni de huur hebben opgezegd, krijgen 100 euro. ‘Als een duwtje in de rug om wat beweging in de kamermarkt te krijgen.’

Kamergarantie

De internationale studenten, die een kamergarantie krijgen van de universiteit, zullen wel ondergebracht kunnen worden, verwacht Albers. ‘In augustus huren we twee gebouwen op het kazerneterreinin Ede voor piekopvang. Daar kunnen we 140 personen huisvesten. Daarnaast hebben we de afgelopen maanden kamers gereserveerd voor de buitenlandse studenten.’

De Nederlandse studenten moeten meer geduld hebben, vreest Albers. ‘Deze studenten krijgen het lastig. We maken ons als Idealis best zorgen of we ons streven halen dat we iedereen voor 1 mei een kamer aan te bieden.’

Andere locaties

Na het project op Kortenoord gaat Idealis woningen bouwen op het Diedenoort-terrein, waar eind 2018 176 kamers worden opgeleverd. Daarnaast is Idealis bezig met studentenhuisvesting aan de Costerweg, waar in 2019 264 nieuwe kamers komen. Naast deze projecten is Idealis nog bezig met andere locaties. Albers: ‘De notitie daarover, opgesteld door gemeente, WUR en Idealis, wacht al maanden op behandeling door de gemeenteraad. Deze zou voor de zomer worden geagendeerd, maar dat is nu over de zomer heen getild. Dit betekent helaas dat we langer moeten wachten op duidelijkheid over welke locaties groen licht krijgen.’

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.