Organisatie
Onderwijs

Raad stemt toch in met Engelstalige bachelors

Per 1 september 2018 voert de universiteit vijf Engelstalige bacheloropleidingen in. De Student Staff Council stemde op 14 juni in met het voorstel hierover van de raad van bestuur.
Albert Sikkema

©Guy Ackermans

Van harte ging de instemming niet. Uiteindelijk waren acht raadsleden voor invoering van de Engelstalige bachelors en zes raadsleden tegen.

Eerder had de Student Staff Council de invoering van Engelstalige bachelors afgewezen, tenzij de raad van bestuur aan een waslijst van dertien voorwaarden zou voldoen. In een brief zegde het bestuur daarna toe dat ze negen van de dertien voorwaarden van de council wilde inwilligen. Over de andere vier ontstond discussie in de raadsvergadering.

Taalniveau

Ten eerste verschillen raad en bestuur van mening over het Engelse taalniveau van de Wageningse docenten. De raad schat dat taalniveau lager in dan het bestuur en geeft aan dat er een grondig onderzoek nodig is, gelet op eerdere rapporten die zouden aangeven dat 35 procent van de Wageningse docenten niet taalvaardig genoeg is in het Engels. Ook wil de raad een dwingender beleid om het taalniveau van de studenten te verbeteren. De Council acht de taaltest aan het begin van de studie onvoldoende en wil stimuleringsbeleid in de vorm van cursussen Engels.

Evaluatie

Verder tobt de raad met de vraag of goedkeuring van vijf Engelstalige bachelors de voorbode is van volledig Engelstalig onderwijs in Wageningen. Daarom wilde de raad een evaluatie naar de ervaringen met Engelstalig bacheloronderwijs na twee jaar en op basis daarvan opnieuw besluiten over de Engelstalige opleidingen. Ze accepteert nu het voorstel van het bestuur om de Engelstalige opleidingen na drie jaar te evalueren, met de aantekening dat andere Wageningse bacheloropleidingen pas Engelstalig kunnen worden nadat de Student Staff Council daar goedkeuring voor heeft gegeven.

Mondiale vraagstukken

Onder die condities stemde de council in, maar vol overtuiging ging dat niet. Een minderheid heeft om uiteenlopende redenen bezwaren tegen Engelstalig onderwijs. Een deel vreest dat de onderwijskwaliteit daalt door het matige Engelse taalniveau, een deel meent dat de WUR een Nederlandse, dus Nederlandstalige universiteit moet blijven. Maar de meerderheid vindt dat Engelstalig onderwijs past bij een instelling die mondiale vraagstukken wil oplossen in een international classroom.

Toezeggingen

Na de eerdere afwijzing deed de raad van bestuur in een brief toezeggingen aan de Student Staff Council om de introductie en gevolgen van de Engelstalige bachelors zorgvuldig te monitoren. Er komt een maandelijkse rapportage van het aantal aanmeldingen voor de vijf Engelstalige opleidingen, zodat de opleidingen desgewenst snel kunnen kiezen voor een numerus fixus. Ook wil het bestuur snel inzicht geven in de onderwijskwaliteit, via de vakkenevaluaties, en de studeerbaarheid, via de examenresultaten, van de vijf opleidingen.

Ook zegde het bestuur extra ondersteuning toe van het onderwijsbureau voor de vijf opleidingen bij de omzetting naar de Engelstalige programma’s. Bij andere voorwaarden, zoals het promoten van taalcursussen, het verplicht stellen van onderwijskwalificaties voor internationaal onderwijs en het zorgen voor voldoende huisvesting voor buitenlandse bachelor-studenten, had het bestuur al maatregelen genomen.

lees ook

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.