Student

Aantal studentenhuizen aan banden

De gemeente Wageningen wil het aantal studentenhuizen aan banden leggen. Om overlast te voorkomen mag er per straat op elke twintig huizen maar eentje voor studenten zijn.
Roelof Kleis

©KamernetDat is de kern van de nieuwe regels voor kamerverhuur, die sinds deze week voor inspraak ter inzage liggen. De huidige regels zijn nog maar twee jaar oud, maar voldoen nu al niet meer. Volgens het college van burgemeester en wethouders dreigt in een aantal straten het woongenot van de bewoners te worden aangetast door kamerverhuur aan studenten.

Volgens de gemeente zijn het met name de verschillende leefritmes van studenten en omwonenden die voor problemen zorgen. Het gaat volgens een woordvoerder bijvoorbeeld om geluidoverlast door feestjes en bezoek laat op de avond, het rondslingeren van afval, het verkeerd parkeren van fietsen en fietsgedrag van studenten zoals het rijden over de stoep. Ook het beperkte onderhoud van panden is omwonenden een doorn in het oog.

Klachten

Het aantal klachten hierover kan de gemeente desgevraagd niet geven. ‘Maar uit gesprekken met buurtverenigingen, individuele bewoners en gesprekken met de wethouder Ter Maat, hebben wij sterke signalen gekregen dat het huidige beleid de belangen van reguliere bewoners niet voldoende waarborgt’, laat de woordvoerder weten. Aanscherping van de regels moet overlast voorkomen. De gemeente wil bovendien huisjesmelkers de wind uit de zeilen nemen.

De aanscherping is dat per straat maximaal 5 procent van de woningen studentenhuis mag zijn. Concentraties van studentenhuizen in een straat zijn taboe. Nu geldt een maximum van 15 procent studentenhuizen in een straal van 50 meter om elke andere woning. Ook studentencomplexen van huisvesters als Idealis tellen in die regeling mee. Een vergunning is alleen nodig voor verhuur van kamers in huizen waar de eigenaar niet zelf woont. Voor huren bij een hospita of wonen boven winkels of horeca is (als voorheen) geen vergunning nodig.

Vergunningen

Invoering van de nieuwe regels betekent dat er nu al diverse straten zijn waar geen studentenhuis meer bij kan. De gemeente is bezig die lijst met straten op te stellen. Sinds 2015, toen de huidige regelgeving van kracht werd, zijn 120 vergunningen afgegeven voor studentenhuizen, kamerverhuur voor statushouders en projecten begeleid wonen. Aan die bestaande vergunningen wordt overigens niet getornd. Volgens een grove schatting van de gemeente telt Wageningen ongeveer 200 panden waar studenten kamers huren. Inspraak op de nieuwe regels is mogelijk tot 20 juli.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.