Student
Opinie
Carina Nieuwenweg

Op wie ga je stemmen?

De laatste periode van het academisch jaar is aangebroken en dat betekent: verkiezingen voor de Student Council. De gekozen studenten gaan straks opkomen voor jouw belangen binnen Wageningen University. Op wie stem je en waarom?
Carina Nieuwenweg,Madhura Rao

illustratieHenk van Ruitenbeek

Paula Krol, Masterstudent Food Safety**

‘Ik stem op VeSte, omdat dat de partij is voor actieve studenten en ik zelf een actieve student ben.

Ik vind dat ze de belangen van de actieve student tot nu toe goed hebben verdedigd. Zo hebben ze na het opheffen van de basisbeurs gezorgd dat er een goede FOS-regeling kwam. Studenten die een bestuursjaar doen, krijgen daardoor nu een redelijk bedrag per maand. Volgend jaar verwacht ik dat ze zich blijven inzetten voor actieve studenten. Een van de punten die ik belangrijk vind, is dat het veel makkelijker zou moeten zijn om WUR-computerprogramma’s te gebruiken vanaf je eigen laptop, zoals EndNote voor referenties en hulpmiddelen voor dataverwerking.’

Nienke Hendriks, Masterstudent Biology

‘Ik ga waarschijnlijk op de christelijke partij CSF stemmen, omdat ik hun sociale standpunten erg mooi vind. Ze hebben het voor elkaar gekregen dat de universiteit hier vluchtelingenstudenten kan laten studeren en er meer aandacht is voor mensen met psychische klachten. Ook hebben ze een genuanceerder beeld. Ik heb bijvoorbeeld de indruk dat VeSte er te veel vanuit gaat dat iedereen bestuursfuncties wil doen en een heel actief studentenleven wil leiden. Ik heb de afgelopen twee jaar op CSF gestemd. Het eerste jaar omdat ze de beste plannen hadden en het tweede jaar omdat ze zichzelf bewezen hadden. Het lukt ze aardig om concrete dingen voor elkaar te krijgen.’

Siyao Wu, Masterstudent Food Safety

‘Ik wil op S&I stemmen, omdat die partij álle studenten vertegenwoordigt. Als internationale student spreekt het me aan dat S&I de nadruk legt op internationalisering en duurzaamheid. Ik ken ook mensen die bij de partij zitten en die zijn erg toegewijd en gemotiveerd. Ik geloof dat ze studenten echt steunen en daarom onze stem verdienen. Wat mijn verwachtingen betreft: ik hoop dat ze efficiënt werken en adequaat reageren op alle verzoeken die ze van studenten krijgen. Ik ben ver van huis en hoop dat ik op de Student Council kan terugvallen als ik problemen heb, zodat ik me hier rustiger en veiliger kan voelen.’

Jasper Remmerswaal ,Bachelorstudent Bedrijfs- en Consumentwetenschappen

‘Ik stem niet, omdat ik er te weinig van weet. Er is weinig voorlichting. Ik weet niet zo goed wat mensen in de studentenraad doen en of ze überhaupt macht hebben. Aangezien er toch iets van avondcollege komt, zal die invloed wel tegenvallen. Ik weet dus niet waar de verkiezingen echt over gaan en wat er te kiezen valt. Wat mij betreft mogen ze vanuit de universiteit ook duidelijker maken waarom de studentenraad belangrijk is, áls die belangrijk is.’

Pietro Della Sala, Masterstudent Plant Sciences

‘Ik overweeg om Sustainability & Internationalisation te stemmen, omdat die partij oog heeft voor de groeiende internationale gemeenschap in Wageningen en meer mogelijkheden wil creëren om elkaar te ontmoeten en te integreren in de eerste maanden van het academisch jaar. Een tweede reden is dat ik de zorgen van S&I over het milieu deel. Hoewel Wageningen het al geweldig doet, denk ik dat dit de enige partij is die de komende jaren blijft wijzen op het belang van duurzaamheid. Ik vind het een goede zaak dat de huidige kandidaten van de partij allemaal masterstudenten zijn; ik denk dat ze volwassener zijn in de manier waarop ze de autoriteiten binnen en buiten de universiteit benaderen. Als ze worden gekozen, verwacht ik dat ze aan mijn verwachtingen zullen voldoen en me zullen verrassen!’

Martijn van Galen, Masterstudent Moleculair Life Sciences

‘Ik ga waarschijnlijk op VeSte stemmen, omdat ik het belangrijk vind dat een studentenpartij opkomt voor de actieve student. Studeren is meer dan alleen maar lessen volgen. Studeren is een periode van je leven waarin je je op meerdere vlakken ontwikkelt. De studentenraad zelf is daar een mooi voorbeeld van. Ik kan me trouwens ook goed voorstellen dat studenten op een goede vriend of vriendin stemmen. Behalve dat ze het diegene gunnen, kunnen ze dan ook gewoon beter inschatten of iemand capabel genoeg is en waar hij of zij voor staat.’

Peter Kiers, Bachelorstudent Bedrijfs- en Consumentwetenschappen

‘Ik kan hier kort over zijn: ik ga niet stemmen omdat ik denk dat iedere willekeurige student mijn belangen kan behartigen. Ik denk namelijk dat studenten het over de meeste dingen wel met elkaar eens zijn. Bijvoorbeeld dat avondcolleges het sociale leven in de weg zitten. We hebben allemaal dezelfde problemen en om me te verdiepen in de kleine verschillen tussen de vertegenwoordigers, vind ik te veel moeite. Wel vind ik het goed dat de studentenraad er is, want studenten moeten wel inspraak hebben. Je zit hier minstens drie jaar. Je kunt niet zomaar naar een andere universiteit overstappen als je het niet eens bent met het beleid.’

Rahul Shenoy, Masterstudent Environmental Sciences**

‘Dit is mijn tweede jaar hier en ik ga weer op S&I stemmen. De partij zet zich in voor duurzaamheid en internationalisering, twee zaken die me zeer aanspreken. Duurzaamheid is het centrale concept in Wageningen en ik vind dat er vertegenwoordigers in de Student Council moeten zitten die zorgen dat het beleid ook echt duurzaam is. Ik heb veel activiteiten van S&I bijgewoond en voelde daar het enthousiasme en vuur van de leden. Ze zijn ook actief op de sociale media en ik heb vaak belangrijke informatie van ze gekregen, bijvoorbeeld over verzekeringen en visa.’

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.