Organisatie
Onderwijs

Universiteitsraad tegen snelle invoering verlengd studierooster

De universiteitsraad wijst de snelle invoering van het Extended Daytime Schedule voor het Wageningse onderwijs af. De Student Staff Council (SSC) wil dat de raad van bestuur de invoering met een jaar uitstelt om tegemoet te komen aan aanvullende eisen van studenten en personeel.
Albert Sikkema

Foto Guy Ackermans

De SSC vergaderde op 24 mei over het verlengde lesrooster. Slechts twee van de zestien raadsleden stemden voor invoering van dat rooster in september dit jaar. De meeste raadsleden kozen voor ‘nee, tenzij’ waarbij ze een achttal voorwaarden opstelden waaraan de invoering van het nieuwe lesrooster moet voldoen.

Aanpassing

Zo kost de aanpassing van de lesuren van 45 naar 40 minuten de komende maanden tijd, redeneert de raad. De docenten en vakkencoordinatoren hebben te weinig tijd om die aanpassing in korte tijd goed door te voeren, oordeelt de raad. Bovendien vraagt de omzetting van het bestaande lesrooster naar meer en kortere collegeblokken om aanvullende ondersteuning van de onderwijsafdeling in het komende jaar, oordeelt de raad. Verder mogen de studenten bij alle opleidingen maar maximaal twee keer per week tot 19.00 uur leskrijgen in het nieuwe schema en moeten de colleges na 5 uur ’s middags worden opgenomen, zodat studenten ze ook op andere tijdstippen kunnen volgen, stelt de raad als voorwaarde.

Middagpauzes

Ook pleit de raad voor minimaal twee ruime middagpauzes per week, zodat studenten en docenten tussen de middag overleg en activiteiten kunnen blijven plannen. Ook moet het lesrooster niet leiden tot gebroken diensten voor het ondersteunend personeel, moet er een onafhankelijk oordeel komen hoeveel dit lesrooster daadwerkelijk aan extra lesuren realiseert en moet de implementatie van het lesrooster een jaar worden uitgesteld. Belangrijkste reden voor dat uitstel: snelle invoering in de komende maanden leidt tot extra werkdruk en stress bij de docenten en ondersteunend personeel die het toch al erg druk hebben.

Een deel van deze voorwaarden, zoals de ongebroken diensten en ruime pauzes, had de raad van bestuur al toegezegd voor het overleg op 24 mei.

Instemmen

Een minderheid van de raadsleden was tegen het verlengde lesrooster, een meerderheid zal alsnog instemmen met invoering van het rooster per september 2018 als het bestuur aan de genoemde voorwaarden voldoet.

De Studentenraad had al op 23 mei besloten om niet in te stemmen met de invoering van het verlengd studierooster in 2017.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.