Student
Opinie

Zijn we klaar voor internationale bachelors?

Als de medezeggenschap akkoord gaat, schakelen vanaf september 2018 vijf bacheloropleidingen volledig over op het Engels. Een nieuwe groep studenten arriveert dan in Wageningen: internationale bachelorstudenten. Hebben zij wel voldoende kansen om deel te nemen aan het studentenleven? Moet er iets veranderen bij de studentenverenigingen?
Teun Fiers

Illustratie: Henk van Ruitenbeek

Doret van Muilekom, voorzitter van IxESN Wageningen

‘Als voorzitter van een internationale organisatie denk ik dat de grote studentenverenigingen niet per se hoeven te switchen naar het Engels. Desalniettemin vragen de internationale bachelorstudenten om een significante verandering. Onze vereniging is zich op dit moment al bewust van de nieuwe groep studenten en wil graag groeien naar een grotere vereniging die in staat is iedereen op te vangen, zowel internationale als Nederlandse studenten. Een van de dingen die we op dit moment al doen, is het organiseren van integratieactiviteiten met de grote studentenverenigingen. Op deze manier denk ik dat we goede kansen bieden aan internationale studenten om deel te nemen aan het studentenleven.’

### Yanina Willet, studentenraadslid voor S&I (Sustainability & Internationalisation)

Engelstalige bacheloropleidingen zijn een geweldig idee; ik zie ze eerder als een oplossing voor de huidige problemen dan als een nieuw probleem. Momenteel observeer ik dat veel problemen rond de internationalisering van de universiteit, zoals een gebrek aan integratie en cultureel onbegrip, moeilijk op te lossen zijn. Ik geloof dat een van de redenen voor die problemen is dat internationale studenten kortere tijd in Wageningen zijn en minder mogelijkheden hebben om Wageningen te vormen zoals Nederlandse studenten dat doen. Daarnaast denk ik dat het aantrekkelijker wordt om transnationale vriendschappen te sluiten als we vanaf het eerste jaar in onze studie bij elkaar zitten. Desalniettemin moet de universiteit sturing en sociale ondersteuning geven aan deze nieuwe groep studenten.’

Lotte Dopheide, bestuurslid van WSV Ceres

‘Op onze vereniging houden we al rekening met de internationalisering van de universiteit. Recent hebben wij het plan opgepakt om uit te zoeken of een internationaal lidmaatschap bij Ceres mogelijk is. Internationale studenten krijgen daarmee toegang tot de sociëteit op andere momenten dan alleen maar bij open feesten. Het doel is om dit te realiseren vóór de aankomende AID. Ook hebben wij een commissie die activiteiten organiseert voor internationale studenten bij ons op de sociëteit om ze deel te laten nemen aan het Nederlandse studentenleven. De eerste activiteit van de internationale-activiteitencommissie staat gepland op vrijdag 19 mei. Op deze manier ben ik ervan overtuigd dat alle studentenverenigingen zullen inspelen op het toenemende aantal internationale studenten in Wageningen.’

Vera Sham, masterstudent Plant sciences uit Kameroen

‘Het huidige studentenleven voor masterstudenten is geweldig. Er komen hier mensen uit zoveel culturen en ze staan erg open voor elkaars verschillen. Ik heb me nog nooit buitengesloten gevoeld van een activiteit door Nederlandse studenten. Zelfs als ik groepen Nederlanders tegenkom op evenementen beginnen ze vrij gemakkelijk Engels te praten. Voor internationale bachelorstudenten denk ik dat het gemakkelijker is om zich aan te passen, omdat ze jonger zijn. De enige uitdaging die ik zie, is dat er soms Nederlands wordt gesproken in het onderwijs, zoals bij laboratoriumwerk, terwijl Engels de officiële taal is in de masters. Hierdoor ontstaan gevoelens van buitensluiting soms onder internationale studenten. Misschien helpt verdere integratie in het studentenleven mee aan het oplossen van dit probleem.’

Jasper Wouters, bachelorstudent Milieuwetenschappen

‘De eerste vraag die bij me opkomt over dit onderwerp: Hebben internationale studenten wel behoefte aan een sterk verenigingsleven? Actieve deelname in de Nederlandse verenigingen is namelijk niet geheel vrijblijvend, wat ik bij internationale activiteiten wel vaak zie. Daarnaast denk ik dat de internationalisering niet vanzelf zal gaan. Veel tradities en mores hebben namelijk een sterk verband met de Nederlandse taal, dat is ook zo op mijn roeivereniging Argo. De enkele internationale roeiers die er nu zijn, hebben het niet gemakkelijk om mee te komen in het verenigingsleven. Het gaat hen nog het beste af bij het wedstrijdroeien, waar ze gebonden zijn aan een vast team en vaste trainingstijden. Uiteraard kent de sport zelf geen taal.’

Florine Kremer, masterstudent Management, economics and consumer studies

‘Ik zie het eerlijk gezegd niet gebeuren dat Nederlandse eerstejaars meteen Engels gaan spreken, dat is nog lastig als ze net van de middelbare school komen. Toch denk ik dat dingen vrij snel kunnen veranderen; voor je ‘t weet ontstaan er onderverenigingen voor internationale studenten. Ik verwacht dat internationale studenten tot op zekere hoogte wel behoefte hebben aan een verenigingsleven, zeker Zuid-Europeanen. Waarschijnlijk worden er door hen meer feesten georganiseerd in de weekenden. Uiteindelijk denk ik dat de internationale studenten in staat zullen zijn om het voor zichzelf leuk te maken. Ik zie geen noodzaak om daar vooraf al op in te spelen.’

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.