Wetenschap
Natuur & milieu

Anderhalf miljoen dolfijnen en walvissen in Europese oceaan

Er leven anderhalf miljoen walvisachtigen in de Europese Atlantische Oceaan. Dat stelt een Europees team met Wageningse onderzoekers die de hoeveelheid walvissen, dolfijnen en bruinvissen heeft geteld.
Albert Sikkema

<Orka’s bij de Shetland-eilanden, foto: Hans Verdaat>

Vanaf schepen en vanuit vliegtuigen hebben de Europese onderzoekers in de zomer van 2016 het aantal zeezoogdieren geteld in het Europese deel van de Atlantische Oceaan. Meike Scheidat van Wageningen Marine Research coördineerde de tellingen vanuit de vliegtuigen en haar collega’s Steve Geelhoed en Hans Verdaat waren als cruise leader verantwoordelijk voor een van de surveyteams in de vliegtuigen.

Dolfijnen

De onderzoekers vertaalden de tellingen met een wiskundige formule naar een populatieschatting. Ze komen uit op 467.000 bruinvissen, 468.000 gewone dolfijnen, 372.000 gestreepte dolfijnen en nog eens 158.000 gewone of gestreepte dolfijnen. Ook telden ze zo’n tachtigduizend zeldzamere dolfijnen als tuimelaars, witsnuitdolfijnen en witflankdolfijnen. En in de categorie ‘walvissen’ komen ze uit op 26.000 grienden, 14.000 potvissen, 15.000 dwergvinvissen en 18.000 gewone vinvissen in het gebied..

Stabiel

Het is de derde maal dat de onderzoekers zeezoogdieren (exclusief zeehonden) telden in de Europese Atlantische Oceaan van Portugal tot het noorden van Noorwegen. De voorgaande tellingen waren in 1994 en 2005. De onderzoekers, onder leiding van de Britse hoogleraar Philip Hammond, vinden geen grote schommelingen. Het aantal bruinvissen, witsnuitdolfijnen en dwergvinvissen was de afgelopen 22 jaar stabiel, concluderen de onderzoekers. Van de andere dolfijnen en walvissen hebben ze nog een telling nodig om goed onderbouwde uitspraken te kunnen doen.

Verschuiiving

Op basis van hun eerdere tellingen constateerden de onderzoekers in 2005 dat het zwaartepunt van de verspreiding van veel bruinvissen is verschoven van de noordwestelijke Noordzee naar het zuidelijke deel van de Noordzee. Dit beeld is na 2005 gelijk gebleven, met veel getelde bruinvissen in de zuidwestelijke Noordzee en nabij Denemarken.

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers uit negen Europese landen die aan de Noordzee grenzen, waaronder Engeland, Denemarken, Nederland, Frankrijk, Noorwegen en Portugal. Het onderzoek is gefinancierd door de overheid van deze negen landen. De onderzoekers hopen op stabiele financiering in de toekomst, zodat ze de telling kunnen blijven uitvoeren.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.