Organisatie
Natuur & milieu

Wageningen Environmental Research moet extra bezuinigen

Wageningen Environmental Research moet 40 personeelsplaatsen extra bezuinigen om gezond te worden, bovenop de eerdere krimp van 60 formatieplaatsen. Dat meldde ESG-directeur Bram de Vos afgelopen week aan het personeel van het instituut.
Albert Sikkema

<foto: WUR>

Wageningen Environmental Research draaide vorig jaar een verlies van miljoenen euro’s en is ook dit jaar sterk verliesgevend. Het instituut moet extra krimpen om uit de rode cijfers te komen. Het team Natuur & Samenleving, dat bestaat uit ruim twintig mensen, wordt opgeheven. Verder wordt er gekrompen in de teams Biodiversiteit & Beleid, Climate Change en Water & Food. Voor al deze vier teams geldt de ‘Werk naar Werk-regeling’. Met deze medewerkers worden gesprekken gevoerd of ze hun baan kunnen behouden of op zoek moeten naar een andere functie of baan.

Te weinig werk

Vorig jaar startte Wageningen Environmental Research met een herstelplan, dat bestaat uit nieuwe op de markt gerichte programma’s, het sturen op onderzoeksprojecten met meer marge, een nieuwe indeling van onderzoeksteams en een krimp van 60 personeelsplaatsen. Van die krimp zijn inmiddels 38 formatieplaatsen gerealiseerd op vrijwillige basis. Maar afgelopen jaar bleek deze krimp onvoldoende. Veel meer medewerkers dan gedacht hebben te weinig werk en veel meer projecten dan gedacht zijn verliesgevend. De opdrachten voor natuur-, klimaat- en milieuonderzoek van de Nederlandse overheid zijn sterk afgenomen de laatste jaren. De opdrachten van de EU zijn vaak niet kostendekkend.

Marktpotentie

In het afgelopen jaar is de krimp vooral gerealiseerd door vroegtijdig pensioen en natuurlijk verloop. In het komende jaar wil ESG-directeur Bram de Vos gerichter krimpen in de onderzoeksorganisatie, kijkend naar de marktpotentie en competenties van de verschillende teams. Wageningen Environmental Research telde begin vorig jaar 350 personeelsplaatsen, waarvan er dus maar liefst 100 moeten verdwijnen.

OR

De ondernemingsraad van het instituut heeft nog geen mening over het aangescherpte krimpplan. De OR vergadert op 11 mei over het Herstelplan en hoopt binnen 6 weken advies uit te brengen. De ondernemingsraad is verheugd dat de ESG-directie gebruik maakt van de Werk naar Werk-regeling en de ondernemingsraad wil betrekken bij de uitvoerig van het krimpplan, meldt OR-voorzitter Paul Hinssen.

lees ook

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.