Wetenschap

App adviseert wanneer koe moet pauzeren

Wanneer is een koe aan melkpauze toe? En hoe lang moet die duren?Wageningse onderzoekers ontwikkelden een app die veehouders helpt deze beslissingen te maken. Dat zorgt voor gezondere koeien, minder medicijngebruik en een goede melkproductie.
Tessa Louwerens

(Foto: Shutterstock)

Een koe produceert pas melk wanneer er een kalf geboren is. Daarna wordt ze nog ongeveer 300 dagen lang gemolken en dan wordt ze ‘droog’ gezet. Dat betekent 6 tot 8 weken rust waarin ze niet wordt gemolken, totdat ze van haar volgende kalf bevalt. ‘Dit zorgt ervoor dat de koe in de volgende ronde weer de maximale hoeveelheid melk geeft’, zegt onderzoeker Renny van Hoeij, leerstoelgroep Adaptatiefysiologie. De timing en de lengte van deze pauze heeft ook invloed op de gezondheid van de dieren. Van Hoeij ontwikkelde een app die veehouders helpt beslissen wanneer ze de koe droog moeten zetten.Uit eerder onderzoek blijkt dat het verkorten of helemaal weglaten van de melkpauze leidt tot een betere energiebalans en gezondere koeien. Er wordt volgens van Hoeij dan wel iets minder melk geproduceerd. ‘Dit verlies wordt gedeeltelijk gecompenseerd doordat de melkproductie verspreid wordt over meerdere dagen. Je melkt de koe dan namelijk langer door voordat ze van het kalf bevalt.’Niet elke koe reageert hetzelfde op deze kortere pauzes en daarom moet volgens Van Hoeij per individu gekeken worden wat de beste aanpak is. ‘De app houdt rekening met verschillende kenmerken van de koe, zoals leeftijd, hoeveel melk ze geeft en haar gezondheid en geeft op basis daarvan een advies op maat.’ Dit is niet alleen beter voor de gezondheid van de dieren, het zorgt ook voor minder antibioticagebruik. Tijdens de melkpauze wordt namelijk bij een gedeelte van de koeien antibiotica gebruikt om infecties van het uier te behandelen. Van Hoeij: ‘Als je de droogstandperiode weglaat zijn er minder antibiotica nodig.’

Een gezondere koe gaat langer mee. Over haar hele leven geeft ze dan net zoveel of wellicht zelfs meer melk.

Deze week gaat de pilot van start. De veehouders zijn volgens Van Hoeij erg enthousiast. ‘We hadden gerekend op een stuk of vijf, maar inmiddels zijn er al 15 die mee willen doen.’ Van Hoeij kijkt niet alleen of de veehouders de adviezen van de app opvolgen maar vraagt ook waarom ze dat wel of niet doen. ‘Iets kan mooi lijken op papier, maar de praktijk is weerbarstig. Dus we willen graag weten waar veehouders hun beslissingen op baseren.’ Ze gaat de app ook testen op de Dairy Campus in Leeuwarden. ‘Dan kijken we ook naar de effecten op melkproductie en gezondheid.’

De app maakt onderdeel uit van het project ‘Droogstand op Maat’ en is gefinancieerd door het Productschap Zuivel en het ministerie van Economische Zaken. Als de app succesvol is dan kan deze volgens Van Hoeij bijdragen aan duurzamere melkproductie. ‘Een gezondere koe gaat langer mee. Over haar hele leven geeft ze dan net zoveel of wellicht zelfs meer melk.’

Lees ook eens:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.