Wetenschap
Landbouw

Koe-project in Rwanda loont met beter veevoer

Het armoedeproject ‘een koe per huishouden’ in Rwanda kan niet alleen de melkproductie verhogen en armoede verminderen, maar ook de hoeveelheid broeikasgassen beperken. Maar dan moeten de koeien beter veevoer krijgen. Dit blijkt uit onderzoek van de Wageningse promovendus Birthe Paul.
Albert Sikkema

<foto: CIAT>

Paul bestudeerde de potentiele effecten van het ‘One Cow per Poor Family’ programma bij negenhonderd boeren in Rwanda. De Rwandese regering startte dit programma in 2006 om de armoede terug te dringen in het land waar boeren bovendien last hebben van erosie en dalende bodemvruchtbaarheid. Daarom wil de Rwandese regering de ontwikkeling van klimaat-neutrale landbouw stimuleren. Paul werkt bij het International Center for Tropical Agriculture (CIAT) in Kenia.

Methaan

Samen met onderzoekers van het CIAT, de Rwanda Agriculture Board en het International Livestock Research Institute (ILRI) beoordeelde ze niet alleen of de uitgedeelde koe de armoede verminderde, maar ook het effect van de koeien op de uitstoot van broeikasgassen. Het onderzoek toont aan dat de gratis koe de voedselzekerheid van de arme families behoorlijk kan verbeteren, maar ook leidt tot een verdubbeling van de uitstoot van broeikasgassen, vooral methaan. Beter veevoer kan echter de broeikasgassen beperken. Een voedergewas als Brachiaria zorgt voor een hogere melkproductie. En omdat dit gras voedzamer is en beter is te verteren door de koe, leidt het ook tot een lagere methaanproductie per koe en per liter melk.

Veevoer

Paul concludeert dat de regering meer moet investeren in de ontwikkeling en beschikbaarheid van beter veevoer en koeien die het beschikbare voer beter verteren, zodat ze minder veevoer nodig hebben en minder methaan produceren. De voorgestelde maatregelen zijn een succesvol voorbeeld van duurzame intensivering van de landbouwproductie, stelt de promovendus, die is verbonden aan de leerstoelgroep Farming Systems Ecology.

lees ook

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.