Organisatie

Geen avondcolleges maar schemercolleges

WUR ziet af van colleges tot in de late avonduren. In plaats daarvan wil de raad van bestuur (RvB) een aangepast rooster invoeren: eerder beginnen, kortere colleges en tot zeven uur 's avonds. Dat blijkt uit een brief van de RvB aan de Student Council en Student Staff Council.
Linda van der Nat

Foto: Bart de Gouw

Het voorgenomen besluit van de raad van bestuur van WUR komt nadat begin deze maand een evaluatierapport verscheen. Belangrijkste conclusie: het merendeel van de studenten en docenten is negatief over de avondcolleges.

Studenten en docenten gaven aan dat ze extra stress ervaren door de colleges in de avonduren. Ook belemmerden de aangepaste tijden hen om andere activiteiten te doen. Studenten konden niet sporten, studeren en ontspannen. Docenten kwamen in de knel met teamsporten, hun gezin en vaste afspraken.

Naast het gebrek aan draagkracht leveren avondcolleges volgens de RvB niet genoeg op om het tekort aan onderwijsruimtes op te vangen. Daarom pleit ze voor een aangepast dagrooster, wat inhoudt dat de lessen ‘s ochtends om 8.20 beginnen in plaats van 8.30, dat colleges ingekort worden van 45 naar 40 minuten en dat de laatste colleges tot 19.00 duren (behalve op vrijdag). Dat levert zowel ‘s ochtends als ‘s middags 2 extra lesuren op, wat het capaciteitsprobleem voor een groot deel opvangt.

De raad van bestuur laat een werkgroep onderzoek doen naar een flexibel onderwijsgebouw, met name voor practica. Op de korte termijn maakt de RvB onderwijsruimtes beschikbaar op de Dreijen en mogelijk ook in Atlas.

Het voorstel van de raad van bestuur ligt nu bij de studentenraad en de SSC (Student Staff Council). Beiden hebben instemmingsrecht op het onderwerp.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.