Organisatie
Nieuws
Onderwijs

Weinig draagvlak voor avondcolleges

Het merendeel van studenten en docenten staat negatief tegenover het avondonderwijs van de WUR. Dit blijkt uit de evaluatie van de pilot met avondcolleges. Ruim driekwart (76 procent) van de studenten en twee-derde (66 procent) van de docenten ziet avondonderwijs niet zitten.
Linda van der Nat

Foto: Guy Ackermans

Ruim 2500 studenten en meer dan 50 docenten deden tussen september en januari mee aan een proef met colleges na zes uur ’s avonds. Zij kregen na afloop van onderzoeksbureau Panteia een online vragenlijst. 1409 studenten en 43 docenten vulden deze vragenlijsten in. Ook hield het bureau diepte-interviews met studenten en docenten.

In de evaluatie zeggen studenten en docenten dat ze extra stress ervaren door de lange dagen die ze door de colleges in de avonduren maken. Ook belemmerden de avondcolleges hen om andere activiteiten te doen. Studenten konden niet sporten, studeren en ontspannen. Docenten kwamen in de knel met teamsporten, hun gezin en vaste afspraken. De internationale studenten zijn minder negatief over avondcolleges dan hun Nederlandse studiegenoten: 22 procent heeft er geen problemen mee, tegenover 6 procent van de Nederlanders.

Concentreren

Omdat de avondcolleges regelmatig botsten met andere verplichtingen, was de opkomst tijdens de avondcolleges volgens de meeste docenten lager dan overdag. Een kwart van de studenten miste meer dan vier keer college. Waren ze wel aanwezig, dan zei bijna 80 procent zich minder goed te kunnen concentreren, een beeld dat bevestigd wordt door de docenten. Toch lijkt dat niet tot lagere examenresultaten te leiden: de gemiddelde cijfers gedurende de pilot verschilden nauwelijks met die van de drie voorgaande jaren.

Studenten en docenten vragen zich af of er werkelijk een capaciteitsprobleem is, vanwege de vele lege klaslokalen die zij overdag zien. In plaats van avondcolleges zouden zij liever zien dat de universiteit het toezicht op het werkelijk gebruik van gereserveerde zalen verbetert. Als de universiteit toch besluit om avondcolleges in te voeren, zien ze dat het liefst beperkt tot hoorcolleges die maximaal één keer per week op dinsdag worden gegeven. Ook zou de universiteit maximaal op twee dagdelen per dag colleges moeten inroosteren, geen ochtendcollege na een avondcollege moeten plannen en avondcolleges moeten opnemen zodat ze later op WUR-TV bekeken kunnen worden.

Het gaat niet alleen om draagvlak

Woordvoerder Simon Vink

Panteia vroeg ook de facilitaire ondersteuners (zoals ICT) en studentenverenigingen naar hun ervaringen met de avondcolleges. Ook bij die groepen is weinig draagvlak voor het avondonderwijs. Ze zien liever dat andere maatregelen leiden tot het oplossen van het capaciteitsprobleem in het onderwijs.

De pilot was bedoeld om ervaring op te doen met avondonderwijs, die de raad van bestuur kan meenemen in de verdere besluitvorming. Woordvoerder Simon Vink laat weten dat het bestuur de komende tijd een open dialoog met de medezeggenschap (MR) zal aangaan over de resultaten. ‘De resultaten zorgen er niet voor dat de avondcolleges van tafel zijn. Het gaat niet alleen om draagvlak, we hebben de noodzaak om onderwijs te geven en veel ruimte om het niet te doen is er niet. Duidelijk is dat het nodige te verbeteren valt aan de manier waarop we de avondcolleges kunnen inrichten. De komende tijd gaan we daarover in gesprek met de medezeggenschapraad.’

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.