Wetenschap
Natuur & milieu

Martin Baptist maakt kans op ingenieursprijs

Martin Baptist, onderzoeker bij Wageningen Marine Research, is genomineerd voor de Prins Friso Ingenieursprijs. Hij combineert ecologie en waterbouwkunde in projecten die zowel de kustverdediging als de natuurontwikkeling versterken.
Albert Sikkema

<foto: Martin Baptist>

Baptist werd voor de landelijke ingenieursprijs genomineerd door organisaties uit zijn netwerk. Na het indienen van een persoonlijk dossier kwam hij in de Top 10 terecht en na een interviewronde behoort hij nu tot de drie overgebleven finalisten. Vanaf 10 maart mag het publiek op deze kandidaten stemmen om daarmee de winnaar aan te wijzen. De prijs is een initiatief van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI).

Combinatie

Baptist studeerde af als ecoloog in Wageningen en promoveerde als waterbouwkundige in Delft. En die combinatie van disciplines gebruikt hij nu bij projecten in het Nederlandse kustgebied. ‘Ik ben zowel een techneut onder de ecologen als een groene ingenieur, omdat ik de natuur met de civiele techniek verbind’, zegt hij zelf. Dat doet hij met name in het programma Building with Nature, waarin hij samenwerkt met ingenieursbureaus, baggerbedrijven en instituten als Deltares, NIOZ en Wageningen Environmental Research.

Kwelders

Zo gebruikt Baptist slib uit de haven van Harlingen om verderop in de Waddenzee kwelders te laten groeien. ‘Een baggerbedrijf baggert de haven uit. Dat slib is geen afval, maar een bouwstof voor kwelders. Daardoor kunnen die kwelders meegroeien met de zeespiegelstijging, realiseren we natuurwinst voor wadvogels en wordt onze kustverdediging sterker.’ Vergelijkbare projecten als in Harlingen staan op stapel in Delfzijl, Den Helder en op Texel. Ook is Baptist een van de architecten van de Zandmotor, de kunstmatige zandbank voor de kust van Kijkduin die dient als natuur- en recreatiegebied en kustverdediging.

Daarnaast doet Baptist ecologisch onderzoek, waarbij hij vaak nieuwe technieken inzet. ‘Ecologen gebruiken hun verrekijker om vogels te spotten en te volgen. Ik ben een techneut, dus ik gebruik radarbeelden, nachtopnamen met infrarood en videobeelden om vogelbewegingen in kaart te brengen.’

Ingenieur

Mocht Baptist de titel winnen, dan wil hij dat er aandacht komt voor de rol van ingenieurs voor onze planeet. ‘De urgentie is hoog dat onze planeet op duurzame wijze wordt bebouwd, dat grondstoffen duurzaam worden benut en het ecosysteem op duurzame wijze wordt beschermd. Hiervoor zijn ingenieuze oplossingen nodig die uitgaan van de potenties van de natuur.’ Ingenieurs uit Wageningen en Delft hebben hierin een sleutelrol, vindt hij.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.